K-Rauta-hero-banner
Artikler

BREEAM møter fremtiden

For å få miljøsertifisert et bygg etter BREEAM-standarden, må du kontakte en BREEAM-NOR revisor. Bærekraft i byggeprosjekter etterspørres av stadig flere. Bygges det etter BREEAM-NOR, får bygget kvaliteter ut over minstekravene i TEK 17.

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

BREEAM moter fremtiden 800x480

En BREEAM-NOR sertifisering reduserer risikoen for investorer og utviklere.

BREEAM-NOR er Norges mest brukte system for miljøsertifisering av nybygg og større rehabiliteringer. For å få miljøsertifisert et bygg etter BREEAM- standarden, må prosjektet registreres hos Grønn Byggallianse. Det kan bare gjøres av en BREEAM-NOR-revisor. Derfor er det mest gunstig å engasjere en revisor tidlig i prosjektet, helst under konseptutviklingen eller i skisseprosjektfasen. Dette besluttes av utvikler eller byggherre. Engasjeres en revisor senere i prosjektet, kan det bli vanskeligere å oppnå en ønsket BREEAM-NOR klassifisering, og det kan gjøre prosessen dyrere. Når prosjektet registreres, låses det til gjeldende manual, og du ser hvilke krav som gjelder for ditt prosjekt.

Mer og mer vanlig

BREEAM-NOR er utviklet av og skreddersydd for det norske markedet. Derfor kan BREEAM-NOR kun benyttes for å sertifisere bærekraftige bygg i Norge. Flere andre land, deriblant Storbritannia, Nederland, Tyskland, Spania, Sverige og Østerrike, har utviklet tilsvarende nasjonale BREEAM-manualer. BREEAM-NOR ble lansert i 2012. I år lanserte Grønn Byggallianse den sjette versjonen av miljøsertifiseringsstandarden BREEAM-NOR. I fremtiden blir det mer og mer vanlig å bygge etter denne standarden. Fremtiden kommer nærmere for hver dag, så det kan lønne seg å sette seg inn i hva BREAM-NOR kan bety for deg og dine byggeprosjekter.

Ulike nivåer

Et sertifikat fra BREEAM-NOR utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Selv det laveste nivået ligger over kravene i byggeforskriftene. Uansett hvilket nivå du velger, vil gevinsten ved en sertifisering være høyere enn ikke å sertifisere. En BREEAM-NOR sertifisering reduserer risikoen for investorer og utviklere. Den sikrer en bedre prosjektgjennomføring, en bedre finansiering av bygget, lavere driftskostnader og et bedre bygg å være i med tanke på inneklima, lysforhold, giftfrie materialer og andre helsefremmende tiltak. Bygger du etter BREEAM-NOR-standarden synliggjør du at du er en seriøs aktør i byggenæringen som tar miljøarbeid og bærekraftmål på alvor.

BREEAM moter fremtiden 800x480 2

Nyttig veileder

For å få et godt BREEAM-prosjekt er det viktig med riktig bestilling, prosjektstyring og ikke minst at miljøkvaliteter er integrert i planlegging og bygging av bygget. Dette er utfordringer som hele byggenæringen står oppe i hver dag. Grønn Byggallianse står bak en fyldig veileder i arbeidet med BREEAM. Den gir støtte til prosjektstyring slik at prosjektet får gode miljøkvaliteter til lavest mulig kostnad. Ved å følge anbefalingene i veilederen, vil sjansene for at man får til en smidigere prosess øke og at BREEAM-NOR kvalitetene sikres til riktig tid i byggeprosessen. Gjennomføres tiltakene til riktig tid, får man også en kostnadsoptimal gjennomføring av kravene i BREEAM-NOR.

Poeng for kvaliteten

Manualen inneholder kriterier for ledelse, inneklima, energi, transport, vann, materialer, avfall, forurensning og arealbruk og økologi. Ordningen er tilpasset ulike bygningstyper. – For hvert emne eller kvalitet man bestemmer skal være en del av byggets iboende kvaliteter, gis det poeng dersom man dokumenterer kvaliteten. Antall emner man oppnår poeng for og total poengsum, bestemmer prosjektets sertifiseringsnivå. Dette gjør det mulig å sammenlikne miljøprestasjonen for forskjellige bygg på en enkel måte, heter det i veilederen.

Fasenormen Bygg21

Fasenormen Bygg21-neste steg er et felles rammeverk til støtte for gjennomføringen av byggeprosjekter. Fasenormen beskriver byggeprosessen over tid, i åtte steg fra start til avvikling. BREEAM tar utgangspunkt i denne faseinndelingen av byggeprosjektet. Noen emner i BREEAM-NOR er tidsavhengige, det vil si at de bare oppnås hvis de utføres på riktig tidspunkt i byggeprosessen. Det er viktig at prosjektprosessen kobles mot stegnormen for å sikre at aktiviteter gjennomføres på riktig tidspunkt.

God integrering

Et grunnleggende prinsipp for et godt BREEAM-prosjekt er at BREEAM er godt integrert i hele prosjektprosessen. Veilederen peker på at alternativet ofte skaper frustrasjon og kan føre til betydelige merkostnader. Det vises til flere eksempler på forskjellene mellom prosjekter der BREEAM er svakt integrert og prosjekter der BREEAM er godt integrert. Der BREEAM er godt integrert, vet alle aktørene i prosjektet hvilke kriterier som skal oppnås, hva de har ansvaret for og hvordan det påvirker arbeidet og valg av løsninger. Der det er svakt integrert, har ikke aktørene oversikt over hvilke kriterier som gjelder, om de har ansvar for hvordan arbeidet skal legges opp og hvilke krav som gjelder til valg av løsninger.

Mer informasjon om Grønn Byggallianse og BREAM-NOR: www.byggalliansen.no

På lag med proffen – vi forenkler hverdagen din!

Som proffkunde i Byggmakker får du tilgang til fordeler, teknologi, tjenester og løsninger som gjør deg og bedriften din mer effektiv, produktiv, lønnsom og bærekraftig. 

I nettbutikken BM Portalen kan du bestille når du vil, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter historikk og mye mer. Vi lover deg at du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler – og helikopter Du får hjelp med tekniske tjenester av topp kvalitet, blant annet tegninger, søknader og dokumentasjon Med fordelsprogrammet får du forsikringer, juridisk rådgivning og rabatter på en lang rekke tjenester Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste?