K-Rauta-hero-banner
Artikler

Derfor er riktig avfallshåndtering på byggeplasser så viktig ‒for alle

En suksessfull produktreise fra fabrikk til butikk og hele veien til byggeplassen, krever mange lag for å beskytte mot vær, vind og transport, men hva skjer med avfallet etter det har spilt sin rolle på reisen?

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

Papir, papp, kartong, plast, elektronisk avfall, batterier metall ‒ samt mye, mye mer, er avfall som skal sorteres hver for seg på en byggeplass.

Men hvilke lover og regler finnes for avfallshåndtering, og hvilke potensiale ligger egentlig i en verden hvor avfallshåndtering alltid står høyt på lista? Det er noen av temaene vi skal innom med Hallvard Todal Moe, logistikkleder hos Byggmakker Tiller.

Avfallshåndteringens rolle i gjenvinning

Avfallshåndtering er et begrep som dekket alle leddene i et produkts liv ‒ helt fra det oppstår til det forbrennes, kastes ‒ eller, enda bedre; gjenbrukt. Hvis alle kildesorterer vil det etterhvert bli et sømløst og selvsagt system som igjen kan føre til en fremtid til mer gjenbruk. Det er derfor det er viktig å få inn en avfallsplan tidlig inn i prosjektet.

‒ En avfallsplan handler om hvordan avfallsprodusent og avfallsleverandører tar hånd om avfallet for å få det gjennom riktig kretsløp slik at ingen ressurser går til spille, for målet bør jo være å redusere påvirkningen på miljøet vårt. Det er kort og godt produktet og emballasjens kretsløp, forklarer Hallvard.

byggmakker avfallshandtering byggeplass 1 800x480

I dag kan mye materialer gjenvinnes og brukes om til nytt, fremfor å alltid produsere nytt. Hensikten med materialgjenvinning er å komme til et punkt hvor mesteparten av alt vi lager er gjenvunnet fra gammelt materiale ‒ også i byggeindustrien.

‒ Materialgjenvinning blir mer og mer populært. I TEK17-forskriften står det at minst 60 % skal kildestorteres og EU sier at 70 % skal gå til ombruk og gjenvinning fremfor forbrenning. I dag jobbes det også med å utvikle nye metoder for å kunne gjenbruke treavfallet på.

Ingenting er mer naturlig for oss i dag enn å kildesortere materialer som glass, papir, papp, plast og metall. Det er en del av hverdagen vår, men slik har det ikke alltid vært. Nå blir det gjort en innsats for å finne metoder for å kunne gjenvinne mer av det som i dag brennes.

‒ Snart skal det for eksempel være mulig å gjenvinne gips, og det kan mange nyte godt av. Hvis du er usikker på hvilke materialer du kan gjenvinne, kan du snakke med dine avfallspartnere om hvorvidt deler av avfallet kan materialgjenvinnes fremfor å brennes eller kastes, sier Hallvard.

Kort og godt skiller materialgjenvinning seg fra energigjenvinning ved at vi bruker materialet til å lage nytt, istedenfor å brenne det for å utnytte energien til oppvarming av boliger og industribygg.

‒ Her må alle gjøre en innsats! Materialgjenvinning er ekstremt viktig for fremtiden, så fokuser på hva din bedrift kan gjøre for å øke gjenvinningsgraden. I tillegg er det kostnadsbesparende i lengden, fordi det koster penger dersom noen andre skal gjøre det for deg, understreker han.

Hvilke regler gjelder for avfallshåndtering på byggeplasser?

Akkurat som TEK17 beskriver retningslinjer for brannprosjektering på arbeidsplassen, innbefatter forskriften også krav til riktig avfallshåndtering.

‒ Å ha en solid avfallsplan og sørge for at dette er noe alle ansatte er informert om, er viktig for at det skal bli så enkelt så mulig å sortere de ulike materialene riktig, sier Hallvard.

TEK17 er en lovforskrift som gjelder for alle i Norge og som beskriver minimum av egenskaper som skal dekkes for å få lov til bygge i Norge. Her gjelder det litt ulike regler basert på størrelsen av prosjektet ditt.

‒ Skal du bygge nybygg på over 300 kvm, skal det være en avfallsplan på plass. Det samme gjelder riving og bygging som skal rehabiliteres som er over 100 kvm. Har du en mindre byggeplass som du vet kommer til å generere over 10 tonn med avfall skal det også være en avfallsplan på plass.

Men er du en byggmester som skal ut på oppdrag i en privatbolig, trenger du ikke måtte følge noen juridiske forskrift på avfallshåndtering.

‒ Selv om det ikke nødvendigvis er lovpålagt en avfallsplan for byggmestere vil de aller fleste kjøre avfall til et mottak som igjen har en avfallsplan, så det aller viktigste er at alt av emballasje og alt restmateriale som ikke skal brukes lenger blir ryddet bort.

Rutiner som gjelder for byggeplasser

 • Det skal etableres en avfallsplan for alle nybygg over 300 kvm. Skal du rehabilitere et bygg over 100 kvm, eller hvis du vet at prosjektet kommer til å generere over 10 tonn med avfall, må det også en avfallsplan til.
 • Deklarasjonsplikt: Man er ansvarlig for å vite hva avfallet skal inneholde. Du må sende inn et skjema på mengder av de ulike fraksjonene du har kastet som går inn i bedriftens miljøregnskap. Desto mer du sorterer desto bedre.
 • Ifølge TEK17 skal 60 % av avfallet skal sorteres ‒ dette blir du målt på og vurdert etter av potensielle kunder.
 • I dag er det attraktivt å være miljøbevisst. Skal du levere til statlige og kommunale bygg så stilles det krav til nullutslipp. Det kan påvirke rykte og hvilke anbud man vinner og det er attraktivt å vise til et godt miljøregnskap.

Byggmakker og iSekk hjelper deg med å få kontroll på sorteringen

Selv om det stilles en del krav til avfallshåndtering, er det ikke manko på hjelpemidler eller løsninger som bidrar til enkel og god kildesortering på byggeplassen.

byggmakker isekk avfallshandtering byggeplass 1 800x480

‒ Det kan fort bli dyrt med feilhåndtering, så sørg for å ha gode sorteringsløsninger til ulike fraksjoner. Blander du ulike fraksjoner, må du uansett betale for at noen andre skal sortere på stasjonen, så det er smart å sortere selv. sier Hallvard.

Sorteringen kan i tillegg forårsake store, kostbare ulykker.

‒ Et lite batteri kan for eksempel forårsake store branner, så det kan ha store konsekvenser hvis farlig avfall ikke går dit det skal.

Omfanget av alle de ulike avfallstypene som finnes i dag er stort, men det vi pleier å kategorisere de i tolv hovedgrupper, og så er det mange undergrupper under de igjen.

Det er derfor det er så smart med enkle sorteringsløsninger som iSekk-avtalen.

‒ Fortell mer om iSekk-avtalen. Hvordan fungerer den?

‒ Byggmakker har en avtale hvor kunder kjøper en kraftige, gule, søppelsekker som tilbys i mange forskjellige størrelser, men den er så liten at den kan stå ute i omgivelser uten sjenanse. Her sorterer vi de ulike fraksjonene i de ulike sekkene, og så kommer det en og henter den når du sier ifra.

De gjenkjennbare iSekkene har for mange blitt en god erstatning for containere som er mer plasskrevende og tungvinte.

‒ Det flotte med iSekk at det kan brukes til hvilke type avfall, og det er hovedårsaken til at mange mange bedrifter benytter seg av denne tjenesten. Du sparer tid på å måtte kjøre bort søppelet og slipper derfor å bruke dine egne ansatte på slike tjenester. I tillegg er det en rimelig løsning som både kan benyttes av privatpersoner og bedrift.

Noen av de vanligste avfallstypene er

 • Trevirke: Rent trevirke og blanda trevirke
 • Papir, papp og kartong
 • Metall
 • Plast
 • Glass
 • EE-avfall: Alt av elektronisk avfall: Det vil si alt av produkter som leder strøm.
 • Farlig avfall: asbest, maling og batterier, oljer, lysstoffrør og pærer. Dette er svært viktig for både å skjerme oss og naturen. Disse kan også gå til gjenvinning for lage nye produkter.

‒ Hvordan kan Byggmakker hjelpe bedrifter med avfallshåndtering?

‒ Ettersom vi selger iSekk, kan vi også sende med posene du trenger sammen med varene som sendes ut til byggeplassene. Da slipper dere å bevege dere vekk fra det pågående arbeidet, og vi kan sammen finne den beste løsningen for at sorteringen skal gå så enkelt og effektivt som mulig. Bare spør så finner vi en god løsning sammen, sier Hallvard helt til slutt.

Er du allerede Byggmakker proffkunde?

Bestill i BM Portalen her

Alle trenger en makker!

Med høy kvalitet, stort utvalg, flinke fagfolk og gode tjenester ønsker vi i Byggmakker å forenkle hverdagen din og gi deg den beste servicen du kan få.

Vi er på lag med proffen, og som proffkunde hos oss får du tilgang til en rekke fordeler og løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, produktiv, bærekraftig og lønnsom for deg og bedriften din.

 • Du kan bestille når du vil i nettbutikken BM Portalen, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter, historikk og mye mer.
 • Du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler og helikopter.
 • Du får hjelp med tekniske tjenester, blant annet tegninger, søknader og detaljprosjektering

Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her.

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste? For som vi sier: Alle trenger en makker.