K-Rauta-hero-banner
Artikler

Sikrer hele landet mot fall

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Som en del av satsningen på HMS etablerer vi derfor to egne serviceverksteder for fallsikring.

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

Behov for informasjon, opplæring, kontroll eller service av alt innen fallsikring? I Stavanger og Moss sitter noen av landets beste innen fagfeltet hos Byggmakker.

Når sikkerhet, helse og velferd ikke kan vernes på annen måte er det arbeidsgiver som skal sørge for at arbeidstakerne bruker personlig verneutstyr og derav fallsikringsutstyr.

Da må også utstyret være i orden.

Servicestedene på vest- og østlandet er åpne for både alle kundegrupper som har behov for kontroll av fallsikringsutstyr. Seler og liner sjekkes, fallsikringsblokker demonteres og etterses, og eventuelt repareres.

– Det er viktig at bremsemomentene i fallsikringsblokkene er stilt inn med riktig bremsemoment slik at fallblokken bremser fallet korrekt. Hvis fallsikringsutstyret har skader eller feil, underkjenner jeg det, sier Kjetil Nordang.

Fokus fallsikringsutstyr 800x480 1

Skadet utstyr må kasseres eller sendes til, for eksempel, serviceverkstedene til Byggmakker. Blir utstyret godkjent, følger det med et godkjenningsmerke.

Det som utføres av kontroller i fallsikringsverkstedene i Stavanger eller i Moss, registreres i Onix work, et nettbasert dokumentstyringsprogram. Her kan kundene hente ut dokumentasjon til enhver tid.

Årlig kontroll

Fallsikring handler om å minimere risiko for ulykker og dødsfall. Derfor skal fallsikringsutstyr kontrolleres både fysisk og visuelt minst hvert år av kompetent person, som ikke må være brukeren selv, opplyser Nordang.

Han viser til pålegget i henhold til EN365 og produsentens bruksanvisning om å ha systematisk årlig kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg som fallsikringsutstyr, seler, liner, glider, belter, fallblokk og wiresystemer slik at det til enhver tid er klart til bruk og i funksjonsdyktig stand.

Forklaringen er enkel.

Personell som må bruke fallsikringsutstyret, må ha full tillit til at fallsikringsutstyret virker den dag uhellet er ute, og at det faktisk redder deres liv.

Opplæring

Ved verkstedet i Stavanger sitter fagansvarlig Pål Matland. Han har en kunnskap om fagfeltet som imponerer de fleste.

Han reiser land og strand rundt for å veilede og drive opplæring i riktig bruk av fallsikringsutstyr.

Sikrer hele landet mot fall Pål-fallsikring-800x480

Verkstedene i Stavanger og Moss er underlagt Byggmakker Handel sentralt. Herfra kom ideen om at Byggmakker skulle satse sterkt på å få fallsikringsutstyr inn i sortiment.

Byggmakker har knyttet til seg egne produsenter av fallsikringsutstyr og promoterer produkter som utvikles i samarbeid med disse.

– Målet er å etablere fallsikring som en naturlig del av Byggmakkers sortiment i alle varehusene våre. Her kan også selgerne holde kurs for sine lokale fallsikringskunder, sier Pål Matland.

Dette sier myndighetene

I reglene som håndheves av Arbeidstilsynet heter det blant annet:

  • Du skal bruke personlig fallsikringsutstyr når du monterer og demonterer stillas.

  • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne bruker personlig verneutstyr når sikkerheten, helsen og velferden ikke kan vernes på annen måte. Fallsikringsutstyr regnes som personlig verneutstyr og faller inn under kravene om vern av arbeidstakere ved særskilte forholdsregler på arbeidsplassen.

  • Arbeid i høyder over 2 meter skal alltid sikres med personlig fallsikringsutstyr for eksempel permanent wireløsning eller rekkverk.

  • En kvalifisert person skal kontrollere fallsikringen minst én gang i året, eller når det har blitt utsatt for unormale påkjenninger. Skadet utstyr skal aldri brukes. Det må kasseres eller sendes til reparasjon i samsvar med produsentens bruksanvisning.

Fallsikringssele-800x480

Alle trenger en makker!

Med høy kvalitet, stort utvalg, flinke fagfolk og gode tjenester ønsker vi i Byggmakker å forenkle hverdagen din og gi deg den beste servicen du kan få.

Vi er på lag med proffen, og som proffkunde hos oss får du tilgang til en rekke fordeler og løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, produktiv, bærekraftig og lønnsom for deg og bedriften din.

  • Du kan bestille når du vil i nettbutikken BM Portalen, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter, historikk og mye mer.
  • Du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler og helikopter.
  • Du får hjelp med tekniske tjenester, blant annet tegninger, søknader og detaljprosjektering

Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her.

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste? For som vi sier: Alle trenger en makker.