K-Rauta-hero-banner
Artikler

Gode løsninger for pusset sokkel

Når en pusset overflate står i kontakt med jordmasser, suges det opp fuktighet. Weberbase 260 Sokkelpuss er spesielt fremstilt for bruk på sokler. Dette er en hydrofobert, fiberholdig og sterk puss med lite fuktopptrekk.

Gode losninger for pusset sokkel 800x480

Weberbase 260 Sokkelpuss blir klassisk grå, som på denne klassiske bygården i Oslo.

Med tiden vil det lagrede vannet forårsake frostsprengning, saltutslag og opprissing av sokkelen med følgeskader som for eksempel flassing av maling, avskalling av puss, vanninntrengning og mose-/algevekst. Denne problemstillingen gjelder for nye sokler med både mur og isolasjon i veggen, samt murte teglsteinssokler på eldre murverk. Kapillært oppsug kan skje fra både løsmasser, jord, gress, belegningsstein satt i sand inntil veggen, store snømengder og tette dekker. Når man pusser ned mot bakken bør det derfor tas hensyn til korrekt materialvalg og korrekt utforming av sokkelen og bakken rundt.

OVERFLATEBEHANDLING

En umalt sokkel vil ha lengre vedlikeholdsintervaller enn en malt sokkel da maling stort sett er svake produkter i forhold til påkjenningen som er i sokkelområdet på en bygning. Overflatebehandling av sokkelen vil medføre risiko for avflassing av maling. Dersom sokkelen skal males, anbefales det å benytte dampdiffusjonsåpne malinger basert på silikonemulsjon som f.eks. weber silco paint eller weber micro V plus. Vær oppmerksom på at mange mineralske dampdiffusjonsåpne malinger har et stort vannopptak (kapillært sug) og er derfor mindre egnet.

Gode losninger for pusset sokkel 800x480 1

Prinsippet med weberbase 261 Fiberpuss, webermin 209 Rivpuss og weberbase 260 Sokkelpuss.

SOKKELPUSS

Weberbase 260 Sokkelpuss er spesielt fremstilt for bruk på sokler. Pussen er hydrofobert, fiberholdig og sterk med minimalt fruktopptrekk. Den har derfor meget gode frostegenskaper. Sokkelpuss kan påføres de fleste underlag (EPS, XPS, Leca, Betong, tegl mv) og utføres som en 2-sjiktspuss forsterket med et glassfibernett. Sokkelpuss kan, men må ikke, overflatebehandles og blir klassisk grå.

Andre alternativer på Leca er Weber Slemming (Grå eller Hvit). På sterkere underlag kan man benytte Weber Murmørtel M5 og KC 35/65. Uansett materialvalg må forutsetningene for en fuktsikker sokkel være til stede.

Gode losninger for pusset sokkel 800x480 2

Prinsippskisse for weber VentiGuard og VentiGuard Extreme.

Alle trenger en makker!

Med høy kvalitet, stort utvalg, flinke fagfolk og gode tjenester ønsker vi i Byggmakker å forenkle hverdagen din og gi deg den beste servicen du kan få.

Vi er på lag med proffen, og som proffkunde hos oss får du tilgang til en rekke fordeler og løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, produktiv, bærekraftig og lønnsom for deg og bedriften din.

  • Du kan bestille når du vil i nettbutikken BM Portalen, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter, historikk og mye mer.
  • Du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler og helikopter.
  • Du får hjelp med tekniske tjenester, blant annet tegninger, søknader og detaljprosjektering

Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her.

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste? For som vi sier: Alle trenger en makker.