K-Rauta-hero-banner
Artikler

Krav til opplæring for brukere av diisocyanater

Diisocyanater brukes i flere typer tetningsmidler og produkter for overflatebehandling. Fra 24. august må alle som bruker produkter med dette kjemikalie, dokumentere fullført opplæring i sikker bruk av diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger.

Sammen med Essve er Byggmakker i ferd med å tilrettelegge for nettbaserte kurs for å etterkomme de nye kravene.

De første kursene arrangeres på Teams 22. og 27. juni mellom 09.00 og 11.00

Meld deg på gratis webinar på teams her

Arbeidsgivers ansvar

Opplæringskravet gjelder bruk av disse produktene i profesjonelle eller industrielle virksomheter. Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for nødvendig opplæring, og at alle arbeidstakere som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har godkjente resultater. Diisocyanater brukes blant annet i byggeskum, lim, maling og tetningsmasser; med andre ord i flere aktuelle produkter i byggebransjen.

EØS setter kravene

Bakgrunnen for kravene kommer fra en komite for risikovurdering i Det europeiske kjemikaliebyrå. Byrået fastslo at relevant opplæring er en grunnleggende forutsetning for bruk, og at alle arbeidstakere som håndterer diisocyanater, bør ha tilstrekkelig kunnskap om farene ved disse stoffene og være bevisst de risikoene som er forbundet med bruken, samt ha tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder og hensiktsmessige risikohåndteringstiltak. Opplæringen må også omfatte riktig bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr.

Dokumentasjon av godkjente resultater skal beskrive:

  • hvem som har gjennomgått opplæringen
  • hvem som har gitt opplæringen, og hvilken kompetanse vedkommende har
  • hvilke temaer som er gjennomgått
  • varighet på opplæringen
  • bekreftelse på at den som har fått opplæringen har oppnådd godkjente resultater
  • hvordan opplæringen er gitt (for eksempel som fysisk samling eller webinar)
  • dato og sted for opplæringen

I følge Arbeidstilsynet kan manglende opplæring føre til stans av arbeid med diisocyanater eller overtredelsesgebyr.