K-Rauta-hero-banner
Artikler

Krav til opplæring for brukere av Diisocyanater

Byggmakker og Essve fortsetter samarbeidet om opplæring i sikker bruk av Diisocyanater og Diisocyanatholdige blandinger. Fra 24. august krever arbeidstilsynet at alle som bruker slike produkter, må dokumentere fullført opplæring.

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

Krav til opplaring 800x480

Opplæringskravet gjelder i profesjonelle eller industrielle virksomheter og omfatter arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Diisocyanater brukes i flere typer tetningsmidler og produkter for overflatebehandling; polyuretanlim, fugemasser, belegg, skum, eller injeksjoner som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for denne typen kjemikalie.

I august 2020 satte EU i kraft den nye restriksjonen under REACH lovgivningen på bruk av produkter som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Ved kontakt irriterer diisocyanater slimhinner i øyne og luftveiene. Sterke damper kan fremkalle hoste. Ved eksposisjon av større diisocyanatkonsentrasjoner kan febrile bronkitter, eventuelt lungebetennelse etterfulgt av overømfintlighet oppstå.

ARBEIDSGIVERS ANSVAR

Opplæringskravet gjelder i profesjonelle eller industrielle virksomheter og omfatter arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Kravet kan for eksempel gjelde de som jobber innen bygg- og anlegg eller malings- og håndverkstjenester. Krav til opplæring gjelder uavhengig hvor ofte disse kjemikalieblandingene brukes, om arbeidstakeren har fast eller midlertidig stilling, eller hvilken stillingsprosent arbeidstakeren har.

Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for nødvendig opplæring, og at alle arbeidstakere som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har godkjente resultater.

I følge Arbeidstilsynet kan manglende opplæring føre til stans av arbeid med diisocyanater eller overtredelsesgebyr.

OPPLÆRINGEN

REACH-lovgivningen setter krav til hva en godkjent opplæring skal inneholde. ESSVE har de nødvendige kunnskapene om egenskaper ved diisocyanater og risiko knyttet til eksponering, samt risikoreduserende tiltak.

Kravet til opplæring har tre ulike nivåer, avhengig av bruksområder og eksponeringsfare. Jo større eksponeringsfaren er, desto strengere er kravene til opplæring.

ESSVE tilbyr gratis webinar til profesjonelle som benytter PU-lim, fugemasser og skum som i sin arbeidshverdag. Byggmakker har allerede tilbudt sine kunder om å delta på kursene til ESSVE. Hittil har ESSVE hatt fire webinarer, men mottar fortsatt mange henvendelser fra håndverkere som ikke har gått kurs. Selv om Arbeidstilsynet satte 24. august som frist for dokumentert opplæring, fortsatte ESSVE å tilby webinarkurs ut over høsten.

HVA DOKUMENTASJONEN MÅ INNEHOLDE

Dokumentasjon av godkjente resultater skal beskrive:

  • Hvem som har gitt opplæringen, og hvilken kompetanse vedkommende har
  • Hvilke temaer som er gjennomgått
  • Varighet på opplæringen
  • Bekreftelse på at den som har fått opplæringen har oppnådd godkjente resultater
  • Hvordan opplæringen er gitt (for eksempel som fysisk samling eller webinar)
  • Dato og sted for opplæringen

Med godkjente resultater menes at alle som bruker dissocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må kunne dokumentere at de forstår og mestrer teoretiske og praktiske temaer i REACH-lovgivningen. De må dokumentere at de er klar over risikoene som er forbundet med bruk av disse kjemikaliene og at de har tilstrekkelig kunnskap om goder arbeidsmetoder, hensiktsmessige tiltak for risikohåndtering og riktig bruk av personlig verneutstyr.

EØS SETTER KRAVENE

Bakgrunnen for kravene kommer fra en komite for risikovurdering i Det europeiske kjemikaliebyrå. Norge må følge kravene som EØS-medlem. Byrået fastslo at relevant opplæring er en grunnleggende forutsetning for bruk, og at alle arbeidstakere som håndterer diisocyanater, bør ha tilstrekkelig kunnskap om farene ved disse stoffene og være bevisst de risikoene som er forbundet med bruken, samt ha tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder og hensiktsmessige risikohåndteringstiltak. Opplæringen må også omfatte riktig bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr.

Alle trenger en makker!

Med høy kvalitet, stort utvalg, flinke fagfolk og gode tjenester ønsker vi i Byggmakker å forenkle hverdagen din og gi deg den beste servicen du kan få.

Vi er på lag med proffen, og som proffkunde hos oss får du tilgang til en rekke fordeler og løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, produktiv, bærekraftig og lønnsom for deg og bedriften din.

  • Du kan bestille når du vil i nettbutikken BM Portalen, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter, historikk og mye mer.
  • Du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler og helikopter.
  • Du får hjelp med tekniske tjenester, blant annet tegninger, søknader og detaljprosjektering

Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her.

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste? For som vi sier: Alle trenger en makker.