K-Rauta-hero-banner
Artikler

Når pusten er viktig

Renseanlegget til Kristiansand kommune i fjellhallen på Odderøya tar i mot kloakk fra 140.000 husstander. Her jobber et tyvetalls personer i utfordrende luftmiljø. BM-proffen var med da Byggmakker presenterte åndedrettsvern for de ansatte.

Nar-pusten-er--viktig 800x480

Driftsoperatørene Geir Juklerød (t.v.) og Loc Tan Nguyen prøver ut det nye åndedrettsvernet i renseanlegget.

Presentasjonen av denne typen verneutstyr er en del av samarbeidsavtalen mellom Kristiansand kommune og Byggmakker i Sørlandsparken. Nasjonal salgssjef HMS i Byggmakker tok med seg Trygve Tveitnes fra Sundström Safety for å demonstrere ulike varianter av filtrerende åndedrettsvern som er særlig aktuell for denne delen av kommuneansatte. Mye av jobben skjer i områder utsatt for H2S-gass.

Denne gassen er svært giftig og går under mange navn; råtne egg, gjødselgass, kloakkgass og killer-gas. Gassen er vanlig å finne i gjødselkjellere, kloakkanlegg, i tanker og i oljebrønner. Puster du inn H2S, rammes nervesystemet. Dette kan føre til bevisstløshet og død innen få sekunder. Tidlig varsling, kunnskap, verneutstyr og gode sikkerhetsrutiner er derfor ekstremt viktig. Det er også en absolutt nødvendighet å bruke åndedrettsvern dersom man skal berge noen som er utsatt for H2S.

Nar-pusten-er--viktig 800x480 1

Nasjonal salgssjef HMS i Byggmakker, Heidi Flesvik, i samtale med ansatte etter presentasjonen.

FORSIKRING FOR GOD HELSE

Sundström Safety er en svensk familieeid produsent av åndedrettsvern med en snart 100-årig historie. De produserer utstyr i verdensklasse og er en naturlig leverandør til Byggmakker.

Trygve Tveitnes viste til Arbeidstilsynets føringer om bruk av åndedrettsvern. I følge Arbeidstilsynet skal åndedrettsvern bare brukes dersom risiko for skader på liv og helse hos arbeidstakeren ikke kan unngås på annen måte.

– Åndedrettsvern kan være din forsikring for at du beholder helsen, og kan gå i trapper og puste normalt selv i høy alder. Bruk av verneutstyr er med på å hindre kols og andre helseplager, fremholdt Tveitnes.

MAKS TRE TIMER DAGLIG

Åndedrettsvern bør bare benyttes i en begrenset tidsperiode daglig. Bruk av filtrerende åndedrettsvern der kun egen pustekraft presser lufta gjennom filteret (også kalt passivt åndedrettsvern) bør være kortvarig, da det fort blir ubehagelig å gå med denne type verneutstyr, og faren for feil bruk øker. Spesielt ved tungt arbeid og ved spesielle typer forurensinger bør bruk av denne type åndedrettsvern begrenses, for eksempel ved asbestsanering. Hvis arbeidet er planlagt å overstige én time, bør det fra starten av arbeidet brukes motorassistert eller lufttilført åndedrettsvern. Åndedrettsvern bør vanligvis ikke brukes mer enn totalt tre timer daglig.

IKKE SKJEGG

Åndedrettsvern er ingen fullgod erstatning for andre vernetiltak og skal ikke være en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem. Arbeidstilsynets råd er at åndedrettsvern blant annet bør benyttes ved opphold eller arbeid i forurenset atmosfære uten at andre vernetiltak er innført, ved vedlikehold og rengjøring samt ved korte arbeidsoperasjoner med høy forurensning.

– Åndedrettsvern er et personlig verneutstyr. Det må tilpasses den enkelte bruker, hva slags luftforurensning og hvor lenge brukeren er eksponert mot forurensningen. Skjegg og briller skal ikke kombineres med tettsittende masker. Selv skjeggstubber fører alltid til lekkasjer. Tettsittende masker krever glattbarbering, påpekte Tveitnes. – Åndedrettsvernet som velges må gi tilstrekkelig beskyttelse og være riktig tilpasset brukeren, la han til.

Nar-pusten-er--viktig 800x480 2

Trygve Tveitnes i Sundström Safety veileder en ansatt som prøver utstyr.

FILTER ELLER LUFTFORSYNT?

Det er to hovedtyper åndedrettsvern, filtrerende åndedrettsvern, som demonstrert i Kristiansand, og luftforsynt åndedrettsvern. Filtrerende åndedrettsvern filtrerer luft fra forurenset område. Filteret må derfor være tilpasset slik at det beskytter mot de aktuelle forurensningene i arbeidsmiljøet. Filtre fjerner forurensninger, men tilfører ikke luften oksygen.

De to vanligste formene for luftforsynt åndedrettsvern er åndedrettsvern koplet til pusteluft fra kompressor eller fra større trykkluftbeholder, eller bærbart selvforsynt åndedrettsvern med trykkluftflasker. Derfor benevnes dette utstyret som åndedrettsvern med frisklufttilførsel. Felles for slikt utstyr, er at det brukes friskluft fra ikke-forurensede områder. Luftforsynt åndedrettsvern er det eneste som gir tilstrekkelig beskyttelse, hvis luften ikke inneholder nok oksygen, minst 19,5 %. Det må også benyttes hvis forurensningenes art og konsentrasjon er ukjent eller så høy at andre åndedrettsvern ikke gir tilstrekkelig beskyttelse.

IKKE BLAND PRODUSENTER

Når man velger åndedrettsvern, skal CEmerket utstyr velges. CE kan settes på åndedrettsvern som har bestått prøver foretatt av et uavhengig testlaboratorium. Et firesifret ID nummer for kontrollorganet for samsvarsvurderingen skal også være påført åndedrettsvernet.

Trygve Tveitnes understreket at det er viktig ikke å blande deler av åndedrettsvern fra forskjellige produsenter. Produsentene lager utstyr som er tilpasset deres eget produktsystem. Blandes utstyr, gjelder ikke samsvarserklæringen.

– For å velge riktig vern er det viktig å kjenne konsentrasjonen av de helsefarlige stoffene arbeidstakerne kan eksponeres for, og formen forurensningen opptrer i, for eksempel partikler, gasser eller damper. Dette skal identifiseres gjennom en risikoanalyse og er arbeidsgivers ansvar, sa Trygve Tveitnes.

Nar-pusten-er--viktig 800x480 3

– I utsatte miljøer med gasser eller andre forurensninger er det ikke nok å bruke åndedrettsvern. Også huden puster og bør dekkes til.

Alle trenger en makker!

Med høy kvalitet, stort utvalg, flinke fagfolk og gode tjenester ønsker vi i Byggmakker å forenkle hverdagen din og gi deg den beste servicen du kan få.

Vi er på lag med proffen, og som proffkunde hos oss får du tilgang til en rekke fordeler og løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, produktiv, bærekraftig og lønnsom for deg og bedriften din.

  • Du kan bestille når du vil i nettbutikken BM Portalen, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter, historikk og mye mer.
  • Du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler og helikopter.
  • Du får hjelp med tekniske tjenester, blant annet tegninger, søknader og detaljprosjektering

Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her.

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste? For som vi sier: Alle trenger en makker.