K-Rauta-hero-banner
Artikler

Ta ikke lett på fallsikringen

Med riktig utstyr og beskyttelse mot fall kan man forhindre mange skader, unødvendig sykefravær og dødsfall. Fall er en av de vanligste ulykkestypene på norske arbeidsplasser.

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

Ta ikke lett pa fallsikringen 800x480

Alt personlig fallsikringsutstyr skal være i henhold til gjeldende standarder. En forutsetning for å kunne benytte personlig fallsikringsutstyr er at det finnes forankringspunkt.

Fallsikring brukes for å forhindre fall fra høyden. Hvis det likevel oppstår et fall, skal fallsikringen bremse fallet på en sikker måte. Man skal alltid bruke fallsikring når fallhøyden er to meter eller mer, og når det er risiko for fall.

De vanligste årsakene til at fallulykker inntreffer, er manglende opplæring og mangler i personers holdninger og ansvarsfølelse. Manglende forankring i ledelsen, manglende kunnskap om utstyr og tidspress er andre årsaker.

For å forebygge fallulykker er det viktig og nødvendig med en arbeidsforberedelse. Dette sikrer at jobben kan utføres på en trygg og effektiv måte. En arbeidsforberedelse bør inneholde en definisjon av arbeidsoppgaven og arbeidsmetode, utstyrsbehov, risikoanalyse, redningsplan, kommunikasjon, avsperringer, bemanning og ansvarsområde.

ARBEIDSGIVERS PLIKT

Personen som bruker fallsikring, skal vite hvordan utstyret skal brukes, kobles sammen og testes før bruk. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for sikkert utstyr og opplæring av sine arbeidstagere. De ansatte skal også kjenne til risikoene knyttet til feil bruk og hvordan man skal vedlikeholde utstyret. Praktiske øvelser bør alltid være en del av opplæringen. Brukeren må være kjent med risikoene knyttet til å arbeide i et miljø med fallrisiko, og brukeren må være egnet for arbeidet.

Skydda tilbyr flere ulike fallsikringskurs som kan tilpasses etter behov.

TRE TYPER FALLSIKRING

Kollektiv fallsikring. Nett, fallforebyggende og falloppfangende systemer. Utstyret som blir installert er for eksempel et rekkverk, et nett eller et annet fallforebyggende system på taket. Stillas skal som hovedregel være utstyrt med rekkverk i form av hånd-, kne- og fotlist.

Dersom fotlist ikke er tilstrekkelig for å forhindre at gjenstander kan falle ned, skal rekkverket dekkes med nett eller skjermer. Avstand til vegg skal være maks 0,30 m. Rekkverk skal være minimum 1 meter og tåle vanlig belastning gjeldende for rekkverk.

FASTE SYSTEMER

Horisontale og vertikale installasjoner som skinne eller vaiere. Produktene installeres permanent på tak eller fasade som for eksempel skinne- og vaiersystem og sikrer trygg og effektiv ferd- sel på tak for servicepersonell i forbindelse med inspeksjon, vedlikehold etc.

PERSONLIG FALLSIKRINGSUTSTYR

Seler, falldemperliner, sikkerhetsblokk. Dersom det ikke kan brukes kollektive verneinnretninger ved rutine- og vedlikeholdsarbeid kan personlig verneutstyr benyttes. Dersom det er fare for fall fra høyde, skal fallsele benyttes. Ved avstandsbegrensning til fareområdet kan sikkerhetsbelte benyttes.

Alle trenger en makker!

Med høy kvalitet, stort utvalg, flinke fagfolk og gode tjenester ønsker vi i Byggmakker å forenkle hverdagen din og gi deg den beste servicen du kan få.

Vi er på lag med proffen, og som proffkunde hos oss får du tilgang til en rekke fordeler og løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, produktiv, bærekraftig og lønnsom for deg og bedriften din.

  • Du kan bestille når du vil i nettbutikken BM Portalen, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter, historikk og mye mer.
  • Du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler og helikopter.
  • Du får hjelp med tekniske tjenester, blant annet tegninger, søknader og detaljprosjektering

Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her.

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste? For som vi sier: Alle trenger en makker.