Våre bærekraftsmål

Byggmakker har valgt ut fire bærekraftsmål for vår virksomhet. FNs bærekraftsmål utgjør et rammeverk med 17 mål og 169 delmål som er skal å fungere som en felles global arbeidsplan for å bekjempe klimaendringer og andre miljøutfordringer frem mot 2030.

Våre fire bærekraftsmål er følgende:

  • Stoppe klimaendringene (bærekraftsmål 13)
  • Ansvarlig forbruk og produksjon (bærekraftsmål 12)
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (bærekraftsmål 8)
  • Likestilling mellom kjønnene (bærekraftsmål 5)

Du spør kanskje hvorfor akkurat disse målene?

I Byggmakker sin strategi for bærekraft har vi mål om karbonnøytralitet innen 2025 og en karbonfri drift innen 2030. I dette ligger det at vi skal redusere våre egne klimagassutslipp. Vi jobber også aktivt med å analysere og sette oss mål knyttet til vår transport av byggevarer rundt omkring i Norge.

Et ansvarlig forbruk i Byggmakker er viktig. Vi anvender en mengde plast- og pappemballasje hver dag og vi jobber nå for å bruke mindre, bruke om igjen og ikke minst sørge for at det vi ikke bruker er egnet for materialgjenvinning. Les mer om våre avfallsordninger her.

Ansvarlig produksjon knytter seg knytter seg særlig til at produktene vi selger er produsert på en ansvarlig måte i vår verdikjede.

Vi har krav til underleverandører at de skal etterleve universelle menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi forankrer kravene gjennom et solid avtaleverk, men direkte oppfølging og kontroll vil også være nødvendig. Byggmakker kjøper ikke direkte fra produsenter lokalisert i risikoland, men leverandører lokalisert i Norge, Norden eller EU. Les mer om hvordan vi jobber med Åpenhetsloven og Etisk Handel her.

Et produkt som om omsettes i Byggmakker skal kunne fremvise dokumentasjon og sertifiseringer som viser til at produktet er produsert i tråd med gjeldene regler og krav som gjelder i det norske markedet. Videre etterspør vi alltid produkter med dokumentere miljøegenskaper. Les mer om produktmerking og sertifisering her.

I 2022 valgte vi å innføre bærekraftsmål nr 5 i Byggmakker. Vi må øke vår innsats rettet mot mer mangfold og likhet mellom kjønnene. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og Byggmakker er best rustet med et godt lag med høy spisskompetanse, og god fordeling mellom kjønn og etnisitet.