K-Rauta-hero-banner

Byggmakker presiserer

Vi viser til ulike medieoppslag angående Byggmakkers informasjon om omstrukturering, nedbemanning, eventuelle nedleggelser og føler behov for å klargjøre informasjonen.

BM presiserer 800x480

Per i dag har Byggmakker 89 varehus, hvorav 59 eies direkte av Byggmakker, mens resten er medlemsdrevet. Det er kun to av våre egne anlegg, Mandal og Ringsaker, som vi vurderer å legge ned. En endelig avgjørelse vil bli tatt i løpet av september. De øvrige varehusene er ikke under vurdering for nedleggelse.

Norge er et stort land med ulike regioner og forskjellig vekst. Flere varehus opplever positiv utvikling, samtidig må vi erkjenne at flere av våre varehus har møtt krevende markedsforhold.

Dette er grunnen til at vi gjennomfører en omstillingsprosess. Vi gjennomgår alle varehusene våre nøye. Dette inkluderer rydding av butikkarealer, og en kritisk gjennomgang av sortimentet med tanke på vår kjernevirksomhet. Vi ønsker å fortsette satsningen på kompetanseutvikling av våre ansatte. Målet vårt er å komme styrket ut av denne omorganiseringen på sikt. Vi arbeider for å sikre at selskapet forblir sterkt og levedyktig også i fremtiden.