K-Rauta-hero-banner

Byggmakker resertifisert som Miljøfyrtårn

Byggmakker har nok en gang blitt sertifisert som Miljøfyrtårn, men nå etter ny hovedkontormodell.

Logo 800x480 ny

– Dette viser at vi jobber systematisk og grundig med vårt fokus på bærekraft og miljø, sier Hans Joachim Motzfeldt, miljø – og bærekraftsansvarlig i Kesko, som eier Byggmakker og Onninen.

Som miljøfyrtårn har man tatt aktivt ansvar for å bidra til grønn omstilling, og det er Stiftelsen Miljøfyrtårn som deler ut sertifiseringene etter flere krav. Denne gangen har Byggmakker blitt tildelt tittelen under ny hovedkontormodell, noe som innebærer at arbeidet er mer samlet og systematisert for vår virksomhet i Norge herunder hovedkontor og alle egeneide varehus. Byggmakker Handel oppfyller 36 ulike miljøkriterier. Vi fortsetter arbeidet og går nå i gang med å resertifisere alle egen eide varehus fra og med nyttår i tråd med den nye modellen.

– Vi må svare ut og dokumentere for at vi leverer på flere krav innen bærekraft enten det knytter seg til klima- og miljø eller sosial bærekraft. For oss er det særlig avfallshandtering, innkjøp, transport og arbeidsmiljø som er viktig å levere riktig på, sier Motzfeldt. I tillegg krever den nye modellen at vi dokumenterer vår strategiske forankring knyttet til vårt arbeid med bærekraft. Her koplingen mot vår eier Kekso og deres målsettinger sentralt.

Kesko er et av verdens ledende konsern når det gjelder bærekraftighet. I 2022 ble Kesko inkludert i prestisjetunge Global 100, som det eneste selskapet på lista hvert år siden etableringen av Global 100 i 2005.

– Vi har stort fokus på dette i organisasjonen, og at vi nå er resertifisert som miljøfyrtårn betyr mye for oss. Det er kompetansebyggende, det viser at vi jobber godt med endringsledelse og miljøforbedring, i tillegg til at det er et viktig stempel å ha utad i markedet, sier Motzfeldt. – Vi har hatt stor satsing på bærekraft i konsernet, og hvert varehus hos oss har et bevisst forhold til miljø og kvalitetsledelse. Jeg er stolt av at vi nok en gang er sertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden, sier Hilde Kristoffersen, administrerende direktør i Kesko.

For ytterlige spørsmål:

  • Marianne Bostrøm, markedsdirektør Byggmakker, tlf: 990 04 797
  • Hans Joachim Motzfeldt, miljø- og bærekraftsansvarlig, tlf: 977 84 854