K-Rauta-hero-banner

Byggmakker tar i bruk flere elektriske kranbiler

Byggmakker fortsetter med sine bærekraftige tiltak. I løpet av 2024 vil selskapet ha totalt fire elektriske kranbiler, med ambisjon ytterligere kutt i utslippene fremover.

Elektrisk kranbil 800x480

Tidligere har Byggmakker i Vestfold og Telemark tatt i bruk fylkets første helelektriske kranbil, og erfaringene derfra har vært svært gode. Så gode at konsernet har inngått langtidsavtaler med samarbeidspartnere for elektriske kranbiler i flere sentrale områder.

– Vi har allerede bestilt kranbiler knyttet til varehusene våre i Østfold, Trondheim og Stavanger. De forventes levert i første halvår av 2024, forteller Ola Halvorsen, logistikksjef i Byggmakker.

Bilene vil ha base i henholdsvis Byggmakker distribusjonslager Åkebergmosen i Østfold, Byggmakker distribusjonslager Leangen i Trøndelag og Byggmakker distribusjonslager Stavanger i Rogaland. Kranbilen i Østfold er også tiltenkt å dekke leveranser til Oslo.

– Vi jobber kontinuerlig med å få ned utslippene våre, og det knyttes også opp mot kravene som møter oss i 2024, hvor miljø vektes 30 prosent i offentlige anskaffelser. Transport er et område hvor det er stort potensiale for å få ned utslippene, og vi er stolte av å kunne tilby nullutslipptransport i viktige områder hvor vi har mange store kunder, sier Hans Joachim Motzfeldt, bærekraftsansvarlig i Kesko. Kesko eier Byggmakker, Onninen, Elektroskandia og Elfag i Norge.

Bærekraft er en del av kjernen i Kesko sin, og dermed Byggmakker sin overordnede forretningsstrategi. Hensikten er å oppnå en mer bærekraftig forretningspraksis med respekt for mennesker, samfunn og miljø.

– Vår bærekraftvisjon er å muliggjøre bærekraftige valg for våre kunder ved å drive endring gjennom hele verdikjeden. Strategien gjelder for både Byggmakker og Onninen. Vår målsetting knyttet til klimamålet i Byggmakker er å tilby nullutslipp på egeneide biler innen 2030. Samtidig skal vi møte kunden i det markedet hvor behovet for nullutslipp er størst og akkurat nå er det i regioner hvor vi bruker innleide biler fra forskjellige transportører. Det er den reelle CO2 reduksjonen som er viktigst, sier Motzfeldt.

Elektrisk kranbil 800x480 1

Det har vært et tett samarbeid både internt i Kesko-konsernet, men også eksternt for å lage de beste og mest bærekraftige logistikkløsningene.

– Vi har hatt en god, åpen dialog med transportørene og samarbeidet med å bygge opp bilene. I tillegg til å skifte til kjøretøy med lavutslippsteknologi, vil Onninen og Byggmakker arbeide med effektiviteten i vår distribusjon som innebærer optimalisering av leveringsveier og høy volumeffektivitet, sier Ola Halvorsen.

For ytterligere informasjon kontakt:

  • Ola Halvorsen, logistikksjef i Byggmakker, mobil 917 77 573
  • Marianne Bostrøm, markedsdirektør i Byggmakker, mobil 990 04 797