Byggmakker er PEFC sertifisert

Program for «The Endorsement of Forest Certification», eller forkortet PEFC, er en internasjonal «non-profit - Non-Governmental Organization (NGO)» som fremmer bærekraftig skogforvaltning gjennom uavhengig tredjepartssertifisering. Sertifisering innebærer en standardisert og systematisk sporing i verdikjeden fra opprinnelse til sluttkunde av trebaserte produkter for å sikre at produktene kommer fra skog forvaltet etter bærekraftige prinsipper definert i PEFC standarden, og at produktenes opprinnelse er iht. krav i EUs tømmerdirektiv.

Byggmakker Handel AS PEFC sertifikat omfatter følgende NOBB varegrupper: NOBB Overgruppe 05, Trelast, herunder NOBB Hovedgruppe 0501 Skurlast, 0502 Konstruksjonsvirke, 0504 Utvendig kledning, 0505 Innvendig panel, 0506 Høvellast, 0509 Konstruksjoner, 0510 Listverk gran/furu ubehandlet, 0511 Listverk gran/furu behandlet, 0512 Listverk eik og annet løvtre. NOBB Hovedgruppe 0508 Stolper/søyler/rekkverk og 0513 Listverk. Fra NOBB overgruppe 09, gjelder sertifiseringen NOBB Hovedgruppe 0940 – Bygningsplater (trebaserte).

Byggmakker Handel AS er sertifisert i henhold til PEFC ST 2002:2020 og PEFC ST 2001:2020 for sporbarhetssertifisering etter prosentmetoden med sertifikatnummer NTI-PEFC-COC-619. Bedriften merker ikke sine produkter med PEFC-logo.

PEFC sertifikat 2022