BYGGMAKKER Høvellast Lillestrøm

Nordahl Brunsgt 10

Åpent idag fra 06:30 til 19:00

Om oss

29. august 1935 etablerte Kjær & Co trelastutsalg på Sørenga i Oslo under navnet AS Høvellast. Sterk vekst første til behov for mer plass, og i 1981 ble hele virksomheten samlet på Grorud. I starten var det mest småkunder, men etter noen uker kom også storkunder som byggmestere og entreprenører. Åtte år senere etablerte vi en avdeling på Lillestrøm og i 1992 blir vi Byggmakker. I 1997 blir Høvellast kjøpt opp av Norgros AS og i 2000 flyttet vi inn i nytt og moderne varehus i Nordahl Brunsgate 10, hvor vi fortsatt holder hus.

I mars 2015 kjøper Stangeskovene As oss og vi tar tilbake navnet Høvellast.

Stangeskovene har i tillegg til Høvellast også trelastutsalg på Årnes, Kløfta, Bjerke, Tistedal, Eidskog og Fetsund samt produksjon på Hemnes Tre, Eidskog, Kværner Kløfta og Bjørnstad Bruk Tistedal

Litt om Stangeskovene:

Aktieselskabet Stangeskovene ble stiftet i 1899.

Historien starter langs elva Tista i Halden-vassdraget allerede på 1600-tallet - kanskje før. I århundrer har familien Stang vært knyttet til skogbruk og trelasthandel i Haldenvassdraget.

Det var først i 1899 at Stang-familiens mangfoldige virksomhet ble samlet i ett selskap, og det var Niels Anker Stang som stod bak. Da han var 67 år skrev han brev til sin eldste svigersønn, dr. Johan Schweigaard, hvor han ytret ønske om å overlate eiendommene, som da utgjorde ca 175.000 da, til sine svigersønner.

Niels Anker Stang hadde et langsiktig perspektiv på sin virksomhet. Svigersønnene fulgte opp driftsmodeller som sikret utvikling av en sterk og lønnsom bedrift. I bunnen lå to grunnpilarer - en langsiktig skogpolitikk og en langsiktig personalpolitikk.

Senere slektsledd og ledere i selskapet har ført arven videre. Selv i perioder med økt konkurranse og sterkt vekslende tilgang på skurtømmer, har bedriften holdt fast ved sin langsiktige forretningside: Stangeskovene er en leverandør av kvalitetsvirke tilpasset markedets behov.

I 1999 feiret Stangeskovene 100-års jubileum. I den forbindelsen skrev Øivind Hauge et jubileumsskrift som presenterer selskapets historie gjennom 100 år. Jubileumsskriftet ligger ute i Nationalbibliotekets database og kan fritt leses ved å klikke her: http://www.nb.no/nbsok/nb/2be2b479e7bed80821266cd81165d4f4?index=0#0

 

https://stangeskovene.no/om-oss/avdelinger/hovellast-lillestrom-as

Ansatte