TERR.TREBESK.OLJEB. 905 2,5L PATI

Osmo Holz und Color
  • Ingen grunning nødvendig
  • Enkel å påføre
  • Diffusjonsåpen
  • Biocider mot sopp og råte
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 4006850839575
  • Artikkelnummer: 43986721

Osmo Terrasse og Trebeskyttelses Oljebeis er spesielt designet for bruk på tre utendørs. Produktet er basert på naturlige planteoljer og inneholder aktive ingredienser som beskytter treet mot mugg, alger og soppangrep. Den gir en diffusjonsåpen overflate som gjør at treet får puste og reduserer derfor risikoen for krymping og svelling, som igjen kan føre til at treverket sprekker. Vannavvisende, værbestandig og UV-stabil. Se datablad for detaljerte påføringsanvisninger.

Produkt

Type
Beis
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.) (Time)
4
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.) (Time)
6
Minimums påføringstemperatur (Grad Celsius)
5
Egnet for dør/vindu/detalj
Ja
Egnet for terrassegulv i tre
Ja
Egnet for mur/betong
Nei
Egnet for metall
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for tak
Nei
Egnet for treverk
Ja
Selvrensende
Nei

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.165 m
Lengde
0.165 m
Bredde
0.165 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)