K-Rauta-hero-banner

Proff avtaler og betingelser

Standard salgs- og leveringsbetingelser

Disse standard salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse ved alle salg (heretter kalt "leveranse(r)" fra selskaper i Byggmakker-kjeden (heretter "Byggmakker" eller "selger") til kjøper i næringsvirksomhet ("kjøper") med mindre annet er avtalt i særskilt skriftlig avtale undertegnet av kjøper og Byggmakker. Ved bestilling anses kjøper å ha godtatt Byggmakkers salgs- og leveringsbetingelser. Eventuelt fraktelement reguleres også av disse salgs- og leveringsbetingelser. Dersom Byggmakker særskilt og skriftlig har påtatt seg andre tjenester i forbindelse med leveransen, vil Byggmakkers til enhver tid gjeldende vilkår for slike tjenester gjelde for den aktuelle tjenesten. Oppdateringer i salgs- og leveringsbetingelser kan forekomme, og enhver avtale/ordre er underlagt Byggmakkers til enhver tid gjeldende betingelser.

Oppdaterte versjoner vil bli gjort tilgjengelige her

Monteringsbetingelser

Disse vilkårene gjelder montering, hvor montering er avtalt med, eller tilbudt, kunden eller kjøperen (heretter kalt "Kjøper") i forbindelse med leveranse fra Byggmakker (også kalt "Selger"), som nærmere angitt i tilbud eller avtale, herunder tegninger og spesifikasjoner.

Utover hva som er regulert i tilbud/avtale og i disse monteringsbetingelser gjelder Byggmakkers standard salgs- og leveringsbetingelser.

Oppdaterte versjoner vil bli gjort tilgjengelige her