K-Rauta-hero-banner
Artikler

Utskifting av dører og vinduer

Utskifting av dører og vinduer kan gjøre boligen mer attraktiv samt spare deg for både energilekkasjer og strømkostnader.

Særlig vinduene, men også dørene, er en iøynefallende del av fasaden. Ved rehabilitering av eldre hus har det dessverre vært mange eksempler på at husets særpreg har blitt ødelagt ved at det er satt inn vinduer og dører som ikke passer. I dag er det større bevissthet rundt dette, og produsentene har nå et langt større utvalg av produkter i gammel stil. Det er ikke alltid så lett å finne eksakte kopier av gamle vinduer. Man må ofte inngå kompromisser eller få dem spesiallaget.

Rådfør deg gjerne med en arkitekt for å finne den dør- eller vindustypen som best kler huset ditt. Kanskje kan det være mulig å kombinere standardvinduer med spesialproduserte. Husk at fasadeendringer skal godkjennes av bygningsmyndighetene.

Spesielle forhold, som for eksempel stående kledning der underliggeren danner sideveis omramming eller utradisjonell innfesting, kan gjøre det tidkrevende å skifte dører og vinduer. Hvert enkelt tilfelle må vurderes og løses for seg, men prinsippet for selve innsettingen blir det samme.

Det er viktig å være nøye med innsettingen. Vinduer og dører må festes forsvarlig og en må være nøye med vateret. I tillegg må det isoleres og tettes på riktig måte rundt karmen.

Ut med det gamle

  • Start med å hekte av vindusramme eller døra. Det er svært viktig for å unngå skader. Fjern deretter omrammingene, både innvendig og utvendig.
  • Fjern spiker/skruer og kiler. Det kan lønne seg å slå ut kilene først, for deretter å skjære av spiker eller skruer med baufil.
  • Pass hele tiden på å ha kontroll med karmen slik at den ikke faller ukontrollert og forårsaker skader. Rens opp i åpningen for å fjerne gammel isolasjon og støv.
  • Dersom det står igjen rester etter avsagde spiker eller skruer, kan disse flates med en vinkelkutter eller fil – eller slås inn.

Valg av ytterdør

dor

Det første som møter deg og gjestene, er ytterdøra. Den er viktig for helhetsuttrykket, derfor bør du bruke litt tid på å velge en dør du liker og som står i stil med huset. Tenk også på rommet innenfor. Er det en gang uten vinduer, passer det kanskje med et sidefelt med glass eller med overlys. Eller et vindu i døra?

Mulighetene er mange, for det er stort utvalg å velge blant. Dagens dører er godt isolert, så bytter du ut en dårlig og trekkfull dør, reduserer du varmetapet. Ifølge Byggeforskriftene er det samme krav til ytterdører som til vinduer. Der det er nybygg eller meldepliktig rehabilitering, skal ikke U-verdien være høyere enn 1,2.

Slik monteres en ytterdør

Det er alltid lagt ved en monteringsanvisning med den nye døra. Følg denne hvis beskrivelsen nedenfor er annerledes på enkelte punkter. Er du usikker på om du klarer jobben alene, kontakter du en håndverker. Når den gamle døra er fjernet og gamle skruer og eventuelt spiker er fjernet der den sto, er det bare å sette i gang.

  1. Ta av dørbladet og plasser karmen i døråpningen. Hvis underlaget ikke er 100 % i vater, må det settes kiler under for at terskelen skal ha et helt rett underlag. På dette støpte gulvet med fliser, er underlaget i vater. For på hindre trekk under karmen, plasseres det her en mineralullremse med plast rundt. Monter beslag fra underkant av terskelen på utsiden og tett med fugemasse (beslaget kan også festes senere).

dor3

  1. Når dørkarmen nå er riktig plassert i åpningen, med terskelen nøyaktig i vater, er neste skritt å skru fast karmen der hengslene er plassert. Skru ut justeringshylsene i sidekamrene til de de når stendere på begge sider, eller bruk skruer og kilepar. Avstanden mellom stender og dørkarm bør være mellom 1 og 2 cm for å få plass til isolasjonen. Finjuster med vateret inntil karmen med hengsler er nøyaktig i lodd. Forbor og fest skruene som følger med. Sjekk på ny at både karm og terskel er i lodd. Juster og kontroller om karmen på motsatt side er i lodd, og fest den på samme måte som beskrevet over (se bilde 2). Eventuelt kan dørbladet monteres først.

dor4

  1. Kontroller at sprekken mellom dørbladet og karmen er helt jevn og rett. Eventuelle tilpasninger kan gjøres ved skruer på hengslene (sidelengs og i høyden).

dor5

  1. Dytteremser av mineralull plasseres i spaltene mellom karm og vegg og på oversiden. Fugeskum anbefales ikke. Bruk fugemasse på begge sider av terskelen. For å unngå trekk og fukt, pass på at alle sidene av karmen får en god tetting på utsiden. Bildet viser at de ferdigmalte utfôringslistene har kommet på plass. De er utstyrt med en fjær som passer inn i noten på dørkarmen. De sages til i bredden slik at de blir stående kant i kant med veggen. Den åpne spalten skal fylles med mineralull før dørlistene (omrammingen) settes på.

dor6

  1. Døra er ferdig montert! Også dørhåndtak og omramming har kommet på plass.

Vinduene

Også når det gjelder vinduer, har produsentene et stort utvalg å tilby. Det gjelder ikke bare stil, størrelse og formater men også glass med ulike egenskaper (se egen ramme). Siden vinduene er en bygningsdel som betyr mye for hvor stort varmetap det er i en bolig (i eldre hus forsvinner inntil 40 % av varmen gjennom vinduene), er det mye å spare på å skifte ut dårlige, trekkfulle vinduer med nye med lav U-verdi. Vinduer leveres ferdig malt. Standardfargen er hvit.

dor8

Mål og størrelse

Det er viktig å måle størrelsen på det vinduet man skal skifte. Den sikreste metoden er å ta av geriktene (listene) og måle bredde og høyde på karmen. Man kan enten ta utvendige eller innvendige mål.

Når nye vinduer skal bestilles, er det mest lønnsomt om standardmålene fra leverandøren kan benyttes. Målene slutter på 9 cm: 49, 59, 69 osv., dvs. 1 cm under hver desimeter. Er det avvik fra dette, produseres vinduet på millimetermål, akkurat slik du vil ha det. Når man skal angi åpningsretning, for eksempel på sidehengslede vinduer eller balkongdører, skal man oppgi hengselplassering sett utenfra.

dor9

Montering

Hovedprinsippet for montering av vinduer er det samme som med dører. Kravene til tetting som beskrives i de nye byggeforskriftene, gjør at framgangsmåtene for å montere vinduer og dører har endret seg mye i det siste. Dersom man skal montere vinduene selv, bør man sette seg grundig inn i hvordan det gjøres på forskriftsmessig vis. Det er ikke så vanskelig, men krever et visst håndlag og nøyaktighet.

Omrammingen

Hvis kledningen først skal skiftes, er det som regel nødvendig med ny omramming også. Et helhetlig preg er viktig, både for et godt inntrykk og et teknisk godt resultat.

Over dører og over/under vinduer må det være vannbrett og beslag som leder slagregnet ut. Vannbrett og beslag settes vanligvis opp før kledningen. Hvis vinduene skal skiftes, bør de settes opp etter at vannbrett og beslag er på plass, mens sideveis omramming monteres først etter at kledningen er oppe.Tenk hele tiden på at vann av og til tar merkelige veier og presser seg inn. Derfor er det så viktig å utføre disse detaljene korrekt for å unngå råte i veggen.

Tips og råd

Bestill riktig dør

Hengslet på riktig side: Det er ikke særlig morsomt å oppdage at den nye døra du pakker ut, har hengslene på feil side! Alle dører er enten høyre- eller venstrehengslet. Det baseres på følgende: Se på døra fra den siden der hengslene er synlige når døra er lukket. Er de plassert på venstre side, er døra venstrehengslet.

Karmmål: Du må vite høyde og bredde på åpningen som den nye døra (med karm) skal settes inn i. Forhandleren vet da hvilken standardstørrelse som passer best. Det må være nok plass til kiler og isolasjon i spalten over karmen og på hver side.

Farge: Ytterdører er ferdig overflatebehandlet. De leveres i akkurat den fargen du ønsker.

Tips og råd

Vinduer med spesielle funksjoner

NB: Funksjonene kan kombineres i ett og samme vindu.

Selvrensende glass

Glasset holder seg rent lenger enn vanlig glass, og er i gitte tilfeller selvrensende. Mange vil vaske glasset litt i ny og ne likevel. Det er mest effekt der det er helt åpent foran vinduet (ikke trær, hus m.m. som skygger for lyset). Det er lettere å vaske enn et vanlig glass, og man kan spyle av det i stedet for å bruke nal. Det er naturen som «vasker» disse Clean-glassene. UV-strålene løser opp smusset på det ytterste glasset, og regnvannet skyller det av. Uteblir regnet, kan hageslangen brukes.

Passer godt i områder med mye luftforurensning og der det er vanskelig å komme til for å vaske.

Varmedempende glass

I rom med vinduer mot sør og vest kan det bli ubehagelig høy innetemperatur på varme soldager. Et «vanlig glass» demper ca. 20 % av solvarmen. Solvarmedempende glass finnes med ulike dempingsgrader. De kan dempe inntil 73 % av solvarmen. De som demper mest (73 %) er visuelt noe mørkere enn vanlige glass, mens de med 69 % og ned- over har ubetydelig fargeforskjell. Solvarmedempende glass egner seg veldig godt i rom mot sør og vest, spesielt soverom, men også stue og kjøkken.

Lyddempende glass

Reduserer støyproblemer fra for eksempel trafikk og industrianlegg. Man vil få en «gratis» støydempende effekt der glassene i en rute har ulik tykkelse. Der man skal dempe lyden i henhold til oppgitte db-krav, lager man spesialvinduer.

Sikkerhetsglass

Sikkerhetsglass reduserer risiko for personskader og innbrudd. Det indre glasset er som regel herdet og oppfører seg som sideruten på en bil når det knuses. Glasset er seks ganger sterkere enn vanlig glass. Laminert glass oppfører seg som frontruten på en bil. Det er innbruddshemmende, man må som regel skjære seg gjennom laminatet, det holder ikke med slag. Ifølge TEK-10 er det krav til sikkerhetsglass f.o.m. 3. etasje i boliger der brystningen er under 80 cm. Det er en fordel å bruke det på høye vinduer selv om det ikke er noe krav.

Glass som hindrer bleking av inventaret

Glass med UV-filter stopper 98 % av de falmende UV-strålene. Det gjør at møbler, gardiner, parkett o.l. holder seg fine lenger.

Vedlikeholdsvennlige vinduer

Med vinduer i tre med aluminiumsbekledning kan du ha et avslappet forhold til maling. Aluminiumen som dekker hele fronten på vinduet, er sprøytelakkert med pulverlakk – en gang for alle. Innenfor alumi- niumskappen er det et fullverdig vindu som er bygget og malt som et vanlig trevindu. Slike vinduer egner seg svært godt for de som ønsker å ha fritid fremfor å drive med vedlikehold. Anbefales også på vanskelig tilgjengelige plasser.

Kilde: Natre vinduer AS