K-Rauta-hero-banner
Artikler

Vedlikehold av ildsteder

Her gir vi noen råd om hva som er viktig å passe på når det gjelder stell og vedlikehold av ildsteder.

Vedlikehold av ovner og peiser

Ovner og peisovner er sammensatt av plater av støpejern – nyere ovner også av platestål. Stort sett er vedlikeholdet meget enkelt, og består av jevnlig rengjøring og tømming av aske.

Vent minst et døgn etter at du har fyrt i ildstedet. Støvsuging er renslig og greit, men aske er ikke så bra for vanlige støvsugermotorer. Det finnes egne støvsugere for aske å få kjøpt.

For å friske opp støpejernsovner bruker du ovnssverte. Sverten kan tynnes med white-spirit og påføres med pensel. Polér etterpå med en myk skobørste eller pussegarn. Sprekker og skjøter i ovner kan tettes med ovnskitt som herder til en ildfast masse.

Av og til er det behov for litt ekstra innsats:

  • Noen ovner har røykrør med bend. Her er det som regel montert et feiespeld. Dette åpnes enkelt når du skal fjerne sot som har samlet seg.

vedlikehold3-1361264936

  • Endel ovner har løse brennplater som skal ta av for den verste varmen. Platene kan med tiden bli ødelagt og må skiftes ut, du må under ingen omstendighet brenne i ovnen uten disse platene.
  • Gjør det til regel å sjekke ovnen før hver fyringssesong. Let etter feil som løse steiner, dårlig mørtel og løst røykrør, og reparer dem med det samme.

Tetting rundt røykerør

Røykrøret har en tendens til å løsne fra muren. Rens godt opp, og fjern alt løst. Heller for mye enn for lite, og prøv å få steile kanter i pussen, ikke skrå. Skrap vekk maling i god avstand rundt røret.

Kjøp ildfast mørtel som blandes med vann til passende konsistens. Du kan til nød bruke vanlig sementmørtel (tørrbetong), men murmørtel er for svak. Plasser røret som det skal stå, og vann reparasjonsstedet. Det er viktig for å unngå at underlaget suger opp fuktigheten i mørtelen. Press mørtelen inn med murerskje og fugeskje. Glatt ut, slik at overflaten blir lik den opprinnelige. La det gå minst en uke før du bruker ovnen.

SE VÅRT UTVALG AV OVNSRØR

Feiing av pipa

Riktignok er feiing kommunens ansvar, men feiingen kan skje for sjelden, og på hytta må du feie selv.

All fyring avgir sot som legger seg på veggene inne i røykrør og pipe. Soten gjør at farten på røykavtrekket reduseres, veden brenner dårligere og faren for røykutslag øker. Det gjør også faren for pipebrann, derfor er det nødvendig å rengjøre pipe og røykrør fra tid til annen.

Du trenger en feiekrans som passer pipeløpet, lodd og tau. Alt dette får du kjøpt eller bestilt i en byggevareforretning, men du må vite diameteren på pipeløpet. Slipp loddet og feiekransen forsiktig ned gjennom pipeløpet, trekk opp igjen. Gjenta en eller to ganger, og jobben er gjort. Løsnet aske og sot tømmes gjennom feieluken i kjelleren – det laveste punktet på pipa. Luken kan også sitte på utsiden av huset.

Røykløpet fra peis eller ovn må ikke glemmes. Til det trenger du en kost med bøyelig ståltrådskaft. Du kan for så vidt feie med hva som helst, poenget er å bli kvitt soten.

vedlikehold2-1361264890

Tips og råd

Ny innsats i den gamle peisen

Du kan kjøpe innsatser av støpejern eller platejern som settes rett inn i den gamle peisen din. En slik innsats har dører – med glass – og dermed kan du gjøre om det åpne ildstedet til en effektiv peisovn bare ved å lukke dørene. Du utnytter både veden og varmen langt bedre, samtidig forminskes lysåpningen. Dermed er du garantert bedre trekk og mindre eller intet røykutslag. Er du vanlig nevenyttig, monterer du innsatsen selv, men det sikreste er å overlate den til fagfolk. Husk å spørre i kommunen hva de vil ha av tegninger og dokumentasjon.

Dårlig trekk

Problemet er vanligvis ikke så stort i ovnen, fordi den klarer seg med mindre luft. Peisen trenger derimot enorme luftmengder for å brenne godt, og brenner den dårlig, kan det skyldes en lang rekke forskjellige ting.

  • Rå ved brenner dårlig, gir lite varme og avsetter mye sot. Veden skal ha ligget kløvd til tørk i minst et halvt år, helst ett, før den tas i bruk.
  • Huset kan være for tett, det vil si at peisen krever så mye luft at den suger til undertrykk og står der og gisper etter luft. Sett opp en dør eller et vindu og se om det hjelper.
  • Blir det bedre av det, legger du en friskluftkanal utenfra og inn foran peisåpningen.
  • Peisåpningen kan være for stor – eller pipa for liten. Dersom peisåpningen ikke står i forhold til pipetverrsnittet, greier ikke pipa å suge unna. Prøv å begrense peisåpningen med plater. Virker det, må du skape en mer permanent løsning.
  • I en murt peis uten innsats kan du sette inn en støpejernsinnsats med dører. Den både forminsker peisåpningen og lar deg bruke peisen som ovn.
  • Pipa kan være for kort. Hvis pipa ikke når godt over mønet, vil det dannes turbulens av taket, slik at røyken holdes på plass av vinden. Lag en provisorisk forlenging av røykløpet og se om det hjelper.
  • Hvis trekken er dårlig når du nettopp har tent opp, men blir bedre etter hvert, tyder det på at røyken avkjøles på sin vei oppover og blir til en propp. Hvis du isolerer pipa, vil røyken holde seg varm, og peisen vil trekke godt fra første stund.