K-Rauta-hero-banner
Artikler

Skrå luftede tretak med isolerte takflater

Tidligere anbefalinger i Byggforskserien 525.101 Skrå, luftede tretak med isolerte takflater har gjeldt for tak med luftespalter på inntil 15 meter. I den reviderte anvisningen gjelder anbefalingene tak med luftespalte på inntil 30 meter.

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

skraa-luftede-tretak-med-isolerte-takflater 800x480

To prinsipper for oppbygging av skrå, luftede tretak med isolerte takflater. I. til venstre med separat undertak og vindsperre. II. til høyre med kombinert undertak og vindsperre. (Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF)

Med økt fokus på lave klimagassutslipp har interessen for å bygge lengre tretak blitt større. Etter en lang prosess med ulike måleforsøk, feltstudier og beregninger har man kunnet endre anbefalingene, og nå gjelder de for tak på opptil tretti meter. Endringen er ett av forskningsresultatene fra senteret Klima2050 og ZEB-laboratoriet i Trondheim. – For Byggforskserien er det viktig å omsette relevante forskningsresultater til anbefalinger. Byggforskserien skal vise trygge løsninger for et bredt bruksområde, være godt dokumentert og ha høy kvalitet, sier faglig leder for Byggforskserien, Gunhild Ella Reistad.

To prinsipper

Anvisningen beskriver to konstruksjonsprinsipper for oppbygning av taket:

  • Prinsipp I: med separat undertak og vindsperre
  • Prinsipp II: med kombinert undertak og vindsperre i ett sjikt (også kalt dampåpent undertak)

Anvisningen inneholder råd om bygningsmessige tiltak man bør gjøre for at taket skal fungere best mulig ved ulike lokale forhold. Videre gir anvisningen anbefalinger om blant annet lufting, varmeisolering, innvendig luft- og damptetting, utvendige lufte- og tettedetaljer. Anvisningen er en sammenslåing av tidligere Byggdetaljer 525.101 og 525.102 om tak med henholdsvis separat eller kombinert undertak og vindsperre.

Krav og forutsetninger

Skrå, luftede tretak med isolerte takflater bygges opp med isolasjonen plassert mellom taksperrene. På varm (innvendig) side av isolasjonen monteres et luft- og damptett sjikt. På kald (utvendig) side monteres et vindtett og dampåpent sjikt, et vanntett undertak og taktekking. Hvis undertaket er dampåpent og vindtett, kan det også fungere som vindsperre og kalles da kombinert undertak og vindsperre. Skrå, luftede tretak med isolerte takflater egner seg særlig for tak med enkel saltaks- eller pulttaksform. Hensikten med luftingen er å transportere bort byggfukt og annen overskuddsfukt, inkludert kondens eller lekkasjer fra utettheter i konstruksjonen, slik at man hindrer fuktskader og soppvekst. En annen hensikt er å hindre uønsket snøsmelting og påfølgende skadelig ising ved takfoten og i takrenner, ved å holde taktekkingen kaldere enn 0°C når det er snø på taket.

skraa-luftede-tretak-med-isolerte-takflater 800x480 1

Prinsipp for isolert skrått tretak med separat undertak og vindperre og opplektet taktekking. Lufting av taket skjer i to sjikt, både mellom vindsperre og undertak, og mellom undertak og undertekking. Luftespalten under tekkingen bidrar ikke til uttørking av taket siden undertaket er damptett, men den bidrar til å kjøle ned takflata. (Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF)

Prinsipp I

Konstruksjonen med separat undertak og vindsperre, prinsipp I, bygges opp av en opplektet taktekking og et regn- og damptett undertak. Undertaket består normalt av en taktro med damptett undertaksbelegg. Når man har et damptett undertak, er det nødvendig med en luftespalte under undertaket slik at fuktighet i takkonstruksjonen kan tørke ut. Fordi tekkingen er opplektet, har taket dobbel luftespalte: én under taktekkingen og én under undertaket. Isolasjonen må beskyttes med en vindsperre. Et undertak av taktro med undertaksbelegg er et solid og sikkert undertak. Oppbygning med separat undertak og vindsperre må brukes når du legger utette taktekkinger, som for eksempel skifer, bordtekning og treshingel, eller i andre situasjoner der man må forutsette at det kommer jevnlig nedbør ned på undertaket. Denne konstruksjonen er også egnet for taktekkinger uten kondensopptaksevne, for eksempel opplektet metalltekking og tekking av solcellepaneler.

skraa-luftede-tretak-med-isolerte-takflater 800x480 2

Prinsipp for isolert skrått tretak med kombinert undertak og vindsperre og opplektet taktekking. Undertaket er montert rett over varmeisolasjonen uten lufting under, og undertaket må derfor være dampåpent. (Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF)

Prinsipp II

Takkonstruksjon med kombinert undertak og vindsperre, prinsipp II, er bygget opp av en opplektet taktekking, eller en tekking montert direkte på taktro, og et kombinert undertak og vindsperre, også kalt dampåpent undertak. Når taket bygges opp med kombinert undertak og vindsperre, skjer all lufting i én luftespalte mellom undertaket og tekkingen. Når undertaket er dampåpent og vindtett, kan isolasjonen legges helt oppunder undertaket. Undertaket må ha dokumentert god regntetthet, inklusive spiker-/skruehull, skjøter og overganger til piper og andre gjennomføringer. En oppbygning med dette prinsippet må vurderes mot valgt taktekking, lokale påkjenninger og minimum takvinkel for valgt produkt. Oppbygning med kombinert undertak og vindsperre bør bare anvendes sammen med en taktekking som har god tetthet mot slagregn, og ikke der det kan bli jevnlige vannmengder på undertaket. Et kombinert undertak- og vindsperreprodukt kan også være aktuelt å bruke som undertaksbelegg på en dampåpen taktro, både ved nybygging og ombygging av eldre tak. Samlet sd-verdi (vanndampmotstand) for taktroa og undertaksbelegget bør da være ≤ 0,5 m.

Takvinkel

Tak skal prosjekteres og utføres med tilstrekkelig fall og avløp slik at regn- og smeltevann renner av. Minste anbefalte takvinkel varierer for ulike tekkinger og undertak. De fleste opplektede taktekkinger og undertaksprodukter krever en takvinkel på minst 10–15 grader. I anvisningen er det utførlige tabeller. Dersom tekkingsleverandøren anbefaler større takvinkel i sine monteringsanvisninger enn disse anbefalingene, må monteringsanvisningen følges. Løsningene som er vist i denne anvisningen er beregnet på tak med takvinkel som er minst 10 prosent av hensyn til drenering av kondens, regnvann og smeltevann. Noen tekkinger, for eksempel asfalttakbelegg og takfolie, krever ikke like stor vinkel på taket og kan under andre forutsetninger enn beskrevet i denne anvisningen monteres tilnærmet flatt.

skraa-luftede-tretak-med-isolerte-takflater 800x480 3

Prinsipp for isolert skrått tretak med kombinert undertak og vindsperre og taktekking montert direkte på taktro. Undertaket er montert direkte over varmeisolasjonen uten lufting under, og undertaket må derfor være dampåpent. Krysslufting av luftespalten kan være nødvendig. (Illustrasjon: Byggforskserien, SINTEF)

På lag med proffen – vi forenkler hverdagen din!

Som proffkunde i Byggmakker får du tilgang til fordeler, teknologi, tjenester og løsninger som gjør deg og bedriften din mer effektiv, produktiv, lønnsom og bærekraftig. 

I nettbutikken BM Portalen kan du bestille når du vil, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter historikk og mye mer. Vi lover deg at du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler – og helikopter Du får hjelp med tekniske tjenester av topp kvalitet, blant annet tegninger, søknader og dokumentasjon Med fordelsprogrammet får du forsikringer, juridisk rådgivning og rabatter på en lang rekke tjenester Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste?