K-Rauta-hero-banner
Artikler

Velg riktig oppbygging i våte soner

Både ved nybygg og rehabilitering av våtrom er det nødvendig å planlegge rommet i detalj for å unngå skader. Gulv og vegger i dusjområder og vegger bak badekar og servanter utsettes for mer fukt enn rommet forøvrig. Her er skadeomfanget størst.

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

Velg riktig oppbygging i vaate soner 800x480

Soneinndeling i et baderom. Det er angitt minstemål for de våte sonene. (ill.: SINTEF)

Seniorforsker ved SINTEF, Thale Sofie Plesser, peker her på viktigheten av å velge riktig oppbygging med membran og overflatematerialer i våte soner. Vannskader kan bli dyre å utbedre. Hvis vannet trenger inn i konstruksjonen, kan man i verste fall måtte rive og bygge opp på nytt.

Våtrom, det vil si baderom, dusjrom og vaskerom, er spesielt utsatt for vannskader. I tillegg til vannsprut fra dusj, badekar og vask under normal bruk, kan det også oppstå lekkasjer fra vanninstallasjonene. Våtromsnormen beskriver løsninger som reduserer risikoen for fuktskader.

VÅTE OG TØRRE SONER

Våtrommet kan deles opp i våte og tørre soner for å ta hensyn til ulik fuktbelastning. Gulv, inkludert overgangen til vegg, skal alltid regnes som våtsone fordi vann kan flomme utover hele gulvet, for eksempel ved uhell eller rørbrudd.

Veggene i våtrom deles inn i våte og tørre soner avhengig av nærheten til ulike fuktkilder. I små våtrom, mindre enn fire kvadratmeter, er alle vegger å regne som våtsone. Over dusj og badekar går våtsonen helt opp til himlingen, eventuelt opp til ca 2,4 meter høyde over gulv.

FUKTSIKRING

Konstruksjonen skal være bygget opp slik at fukt ikke trenger gjennom vegg og gulv til fuktfølsomme materialer i den bakenforliggende konstruksjonen.

Bakenforliggende konstruksjon beskyttes med en membran. De materialene som kan komme i kontakt med vann, skal tåle fuktbelastningen.

Membranen har flere oppgaver. Den skal hindre innstrømning og oppsug av vann i fuktfølsomme deler av konstruksjonen. I en del konstruksjoner må membranen fungere som dampsperre med tilstrekkelig vanndampmotstand.

For å oppnå god vanntetting, må man velge et membransystem med dokumenterte vanntettende egenskaper og riktig vanndampmotstand. Men, man må også montere membransystemet riktig for å oppnå god beskyttelse av fuktfølsomme deler av konstruksjonen.

Velg riktig oppbygging i vaate soner 800x480 1

Dusjveggen som er festet til flisoverflaten begrenser vannsøl i baderommet. men vann som transporteres bak flisene gjennom fugene i flisoverflaten, kan spre seg til områder forbi dusjveggen via flislimsjiktet. For å beskytte underliggende konstruksjon, må man derfor føre membranen forbi dusjområdet. (Ill.: SINTEF)

MEMBRANER OG OVERFLATER

Keramiske fliser er populære overflater både på vegger og gulv i våtrom, men de er ikke vanntette. Vann kan trenge gjennom fugene mellom flisene og transporteres til fuktfølsomme deler av konstruksjonen. Under flisbelegget må det i våtsonen alltid være membran.

For å hindre vanninntrengning ved rengjøring med våte metoder, anbefales det derfor også bak fliser i tørre soner. Utvalget av membraner for bruk under keramiske fliser er stort. Her kan man velge mellom vinyl banevare, som ikke må forveksles med vinyl gulv- og veggbelegg, eller foliemembraner, påstrykningsmembraner og XPS våtromsplater. Membranene må være dokumentert for bruk som vanntettende sjikt i våtrom.

KOMBINERER

Fliser må legges på underlag med små fuktbevegelser, og underlaget må være tilstrekkelig stivt. Det kan være nødvendig å forsterke en bindingsverksvegg slik at den blir stiv nok til fliskledning.

Baderomspanel, vinylbelegg og malingssystemer for våtrom kombinerer membran og ferdig overflate i ett produkt. Baderomspanel og malingssystemer for våtrom er veggprodukter. Vinylbelegg kan monteres både på gulv og vegg. Vinylbelegg for gulv er som regel noe tykkere enn vinylbelegg for vegg.

Også baderomspanel, vinylbelegg og malingssystemer for våtrom må være dokumentert for bruk som vanntettende sjikt i våtrom.

GJENNOMFØRINGER I MEMBRANEN

Der det er sluk og rørgjennomføringer i membranen kan det lett oppstå lekkasjer hvis man ikke er nøye med utførelsen. Til gulv må man velge membran og sluk som passer sammen, slik at forbindelsen mellom dem blir vanntett.

Gjennomføringer, for eksempel til dusjarmatur, skal også være tette. For å oppnå god tetting må man benytte leverandørens dokumenterte metoder og materialer, sier Thale Sofie Plesser. Hun anbefaler å lese mer i Våtromsnormen 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate, som omhandler våte og tørre soner i baderom, dusjrom og vaskerom.

– Anvisningen gir en oversikt over hvilke materialer som er aktuelle som membran og ferdig overflate på ulike underlag i de to sonene, understreker seniorforskeren.

Alle trenger en makker!

Med høy kvalitet, stort utvalg, flinke fagfolk og gode tjenester ønsker vi i Byggmakker å forenkle hverdagen din og gi deg den beste servicen du kan få.

Vi er på lag med proffen, og som proffkunde hos oss får du tilgang til en rekke fordeler og løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, produktiv, bærekraftig og lønnsom for deg og bedriften din.

  • Du kan bestille når du vil i nettbutikken BM Portalen, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter, historikk og mye mer.
  • Du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler og helikopter.
  • Du får hjelp med tekniske tjenester, blant annet tegninger, søknader og detaljprosjektering

Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her.

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste? For som vi sier: Alle trenger en makker.