K-Rauta-hero-banner
Artikler

Viktig ved rehabilitering av betongkonstruksjoner

Det er flere grunnleggende hensyn du må ta ved rehabilitering av betongkonstruksjoner. Fem anvisninger i Byggforsk-serien gir oversikt over krav og anbefalinger både til prosjektering og utførelse.

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

Viktig ved rehabilitering av betongkonstruksjoner 800x480

Avskallingsskade på fasade med armeringskorrosjon. (Foto: Stærk & Co AS)

Betong brytes ned over tid, i likhet med alle andre bygningsmaterialer. Det er viktig å velge riktige metoder for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner. SINTEF har publisert de fem første av en gruppe på i alt 11 anvisninger om betongrehabilitering, sier prosjektleder Sissel Hjorth-Hansen. Anvisningene gir generell kunnskap om metodene. I tillegg gir de retningslinjer for når man bør vurdere å benytte de ulike metodene. Formålet med de nye anvisningene er å gi en samlet oversikt over de mest relevante metodene og forutsetningene for betongrehabilitering.

De fem anvisningene er:

  • 720.105 Nedbrytningsmekanismer i betongkonstruksjoner
  • 720.125 Beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner – prinsipper, metoder og kvalitetssikring
  • 720.423 Mekanisk reparasjon av betong
  • 720.427 Overflatebehandling av betongkonstruksjoner som beskyttelse mot nedbrytning
  • 720.431 Elektrokjemisk realkalisering og elektrokjemisk kloriduttrekk av betong

Formålet med anvisningen er å bidra til økt kunnskap om metodene. De beskriver nedbrytningsmekanismer og tilstandsanalyse. Før du iverksetter tiltak, må det utføres en tilstandsanalyse for å kartlegge skadeårsak, skadeomfang og skadekonsekvens. I tillegg må eventuell vernestatus og kulturhistoriske verdier avklares. I sum danner dette grunnlaget for å vurdere prinsipper og metoder for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjonen, påpeker SINTEF.

Prinsipper og metoder

Det er gitt en oversikt over prinsipper og metoder for beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner som definert i NS- EN 1504-9. I tillegg er det gitt henvisninger til aktuelle anvisninger i Byggforsk-serien. For å kunne velge riktige utbedringstiltak og slik forlenge brukstiden for konstruksjonen, er det helt avgjørende å ha kunnskap om de ulike metodene og når de kan anvendes.

De mest benyttede utbedringsmetodene er mekanisk reparasjon, elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk, katodisk beskyttelse og overflatebehandling som beskyttelse. Alle de nevnte metodene er beskrevet i egne anvisninger, som nevnt over.

Mest brukt

Den mest brukte reparasjonsmetoden ved rehabilitering av betongkonstruksjoner, er mekanisk reparasjon. Metoden benyttes alene eller i kombinasjon med elektrokjemiske metoder.

Ved mekanisk reparasjon fjernes dårlig betong, som steinreir, bom og betong med lav fasthet, eller skadet eller forurenset betong som erstattes med ny mørtel eller betong. Anvisningen beskriver krav til materialer og utførelse for de ulike deloperasjonene ved mekanisk reparasjon.

Anvisningen gir generell kunnskap om metoden og når den kan anvendes. Målgruppa er fagpersoner uten spesialkompetanse på betongrehabilitering. Mekanisk reparasjon benyttes alene eller i kombinasjon med elektrokjemiske metoder. Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk er midlertidige installasjoner som fjernes etter at sluttkriterier er oppnådd, mens katodisk anlegg er en permanent installasjon som må driftes og vedlikeholdes.

Elektrokjemisk

Anvisningen om elektrokjemisk realkalisering og elektrokjemisk kloriduttrekk av betong beskriver to elektrokjemiske metoder som kan benyttes ved rehabilitering av betongkonstruksjoner der det har oppstått eller er fare for armeringskorrosjon som følge av karbonatisering og/eller klorider. Metodene er midlertidige installasjoner og fjernes etter at sluttkriterier er oppnådd. Anvisningen gir generell kunnskap om metodene og retningslinjer for når man bør vurdere å benytte dem. Også her er målgruppen fagpersoner uten spesialkompetanse i metodene.

Overflatebehandling

For overflatebehandling av betong defineres det tre metoder: hydrofoberende impregnering, eller vannavisende impregnering, poreblokkerende impregnering, og belegg med beskyttende film. Som regel kreves det en forbehandling før påføring av overflatebehandling.

Forberedelser

Ved oppstart av rehabiliteringsarbeider bør det alltid etableres et referansefelt som omfatter alle kritiske eller gjentakende arbeidsoperasjoner. Anvisningene beskriver også krav til personell og kvalitetssikring for utførelse av arbeidene. Anvisningen er basert på publikasjoner fra Norsk Forening for Betongrehabilitering.

Viktig ved rehabilitering av betongkonstruksjoner 800x480 2

Alvorlige skader på betongbjelke og -søyle forårsaket av korrosjon på armering. (Foto: Stærk & Co AS)

På lag med proffen – vi forenkler hverdagen din!

Som proffkunde i Byggmakker får du tilgang til fordeler, teknologi, tjenester og løsninger som gjør deg og bedriften din mer effektiv, produktiv, lønnsom og bærekraftig. 

I nettbutikken BM Portalen kan du bestille når du vil, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter historikk og mye mer. Vi lover deg at du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler – og helikopter Du får hjelp med tekniske tjenester av topp kvalitet, blant annet tegninger, søknader og dokumentasjon Med fordelsprogrammet får du forsikringer, juridisk rådgivning og rabatter på en lang rekke tjenester Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste?