K-Rauta-hero-banner
Artikler

Husets utvendige vårsjekk

Ta med familien på en vårsjekk! Med utgangspunkt i spørsmålene nedenfor kan dere selv lage en tilstandsrapport. Dere kan spare tusenvis av kroner ved å oppdage og utbedre skader på et tidlig tidspunkt i stedet for å vente til noe MÅ gjøres. Ofte er det nok med enkle tiltak eller reparasjoner for å hindre et forfall.

Norge har et klima som utsetter husene våre for store påkjenninger. Sollys, vind, nedbør, temperatursvingninger og luftforurensninger tærer på bygningen. Ta vare på verdiene – huset er din største investering! Nødvendige utbedringer kan dessuten gi boligen en etterlengtet ansiktsløftning.

- Utvendig kledning og annet treverk

Er fasaden ekstra skitten? Er det soppangrep? Sprøyt på et vaskemiddel beregnet på fasader. La det virke, og spyl huset rent med hageslangen. Bruk et sopp- og algedrepende middel om det er svartsoppangrep. Skrubb det inn og skyll godt.

- Behov for ny maling/beis?

Har malingen blitt matt? Begynt å sprekke eller flasse? Kan beisen lett skrapes vekk med neglen? I så fall vil fuktighet trenge inn i panelet: Veggene trenger mer maling/beis! Endeveden er mest utsatt. Sjekk nederst på stående panel (bruk gjerne et lite speil).

- Er det råteangrep på veggen?

Sjekk utsatte partier. Stikk inn en syl eller kniv – går spissen lett inn, har treverket begynt å råtne. Er det større sprekker og råte, må enkeltbord eller hele panelet skiftes. Mindre sprekker og sår kan tettes med sparkel. Trengs det ny kledning, er det kanskje lurt å etterisolere i samme slengen?

SE VÅRT UTVALG AV UTVENDIG KLEDNING

klednigsbord-1360764135

Murvegger og grunnmur

- Er malingen i dårlig forfatning? Begynt å flasse?

Alt løst må fjernes: Grunn og rull på murmaling (diffusjonsåpen – se Overflatebehandling av muren).

- Er muren under malingen fuktig? Har veggen saltutslag?

Begynn med å fjerne årsaken til fuktangrepet.

- Har pussen begynt å løsne fra underlaget? Hul lyd ved banking? Sprekkdannelser?

Hugg vekk alt som er løst og legg på reparasjonsmørtel.

- Har det blitt store sprekker i grunnmuren? Har den blitt skjev?

Kan skyldes setningsskader eller frostsprengning. Kontakt fagfolk.

SE VÅRT UTVALG AV TRELAST OG BYGGEVARE

hand-mur-1360764333

Dører og vinduer

- Trengs det ny overflatebehandling?

Fjern alt løst, grunn og mal (se også over: sjekk av panel).

- Har vinduskittet begynt å sprekke/løsne?

Sjekk også tetningslistene.

- Har dørblad eller vindu begynt å sige? Vanskelig å åpne og lukke?

Omrammingen må fjernes og kilene justeres slik at karmen står helt rett. Ev. kan det settes inn hengselringer som hever dørblad eller vindu.

- Er det behov for smøring av bevegelige deler?

Har forfallet kommet så langt at det er på tide med utskifting? En ny dør eller et nytt vindu vil ha mindre varmetap og kreve lite vedlikehold. Men det nye må stå i stil til huset!

SE VÅRT UTVALG AV DØRER OG VINDUER

Luftekanaler og ventiler

- Er luftelukene i grunnmur og vegger OK?

Sjekk om ventilnettingen er hel slik at ikke fugler og skadedyr kommer på besøk. Fjern spindelvev, blader og annet som kan hindre luftgjennomstrømming.

SE VÅRT UTVALG AV VENTILASJON

Taket - husets paraply

LES OGSÅ VEDLIKEHOLD AV TEKKINGEN

Mange fallulykker har skjedd fra tak. Vær ekstra forsiktig, bruk sikring – eller tilkall fagfolk! En grovsjekk kan du uansett foreta ved å få et overblikk over taket, for eksempel fra naboens hus.

- Er det mye sopp/mose på tekkingen?

Bruk først alge-/mosefjerner og spyl vekk. Bruk også en stiv kost.

- Har takstein eller annen tekking flyttet på seg eller fått skader?

Skift ut stein eller plater som har skader. Sjekk også asfaltbelegg og sløyfer/lekter. Mindre skader i belegget kan repareres med asfaltkitt, gjerne i kombinasjon med en lapp som sveises fast.

- Er pipa hel og fin uten frostsprengning? Hva med beslagene?

Sjekk at det ikke er lekkasjer ved gjennomføringene. Mindre sprekker tettes med asfaltlim eller egnet fugemasse. Er beslagene rustne eller avflassete? Bruk stålbørste/slipepapir og påfør nytt lag med maling. Eller bør de skiftes?

- Er takrennene fri for blader, barnåler og ande fremmedelementer? Er de tette?

Fjern rusket, men unngå at det faller ned i nedløpsrøret. Striper nedover veggen kan tyde på lekkasje i rennene. Mindre hull kan tettes med fugemasse. Har rennene begynt å henge ned mellom festene og bli utette flere steder, må de skiftes.

- Hva med nedløpsrørene – er de åpne?

Plasser hageslangen øverst for å sjekke om vannet renner fritt gjennom røret. Kontroller om festepunktene til renner og nedløpsrør er OK.

- Er vindskier og dekkbord råtne og må skiftes?

Nok med overflatebehandling? Disse bordene er utsatt! Begynner de å sprike/løsne: Fest med skruer.

- Har du inspisert loftet i det siste – på jakt etter taklekkasjer og fukt?

Sjekk nøye området rundt pipa. Er det nok ventilasjon på loftet? Blir det istapper ute (og det ikke er kaldt loft)? Da er det trolig dårlig isolering mot rommet under – eller mangelfull lufting i takkonstruksjonen. Se Luftetting, fukt og ventilasjon, Etterisolering og Etterisolering av vegger og tak.

SE VÅRT UTVALG AV TAKPRODUKTER

pipe-1360764456

Terenget rundt huset

- Er det overflatevann på bakken nær grunnmuren?

Terrenget skal ha fall slik at vann renner bort (minst 7 cm per m). Ligger huset i skråning, kan det på oversiden graves renner som leder regnvannet bort fra veggen. Vann fra takrennene må bort og ut i terrenget, enten i rør eller i drenert grøft med godt fall. Takvann skal ikke ned i drenslednin- gene rundt huset.

- Ligger det jord direkte inntil grunnmuren?

Dette vil avgi mye fukt til huset. Fjern jord eller kontroller at jorda ikke drysser ned bak grunnmurplasten. Er det spesiallist over plasten? Mellom bakken og treverk skal det være en avstand på minst 15 cm.

- Vokser det planter/trær like inntil veggen?

Vurder omplanting av busker og annet, og om trær like ved huset bør hugges eller beskjæres. Trær og busker avgir fuktighet til veggen.

- Hvordan står det til i kjelleren?

Se etter saltutslag på muren. Lukter det sopp? Flasser malingen på veggen? Er det fukt i gulvet? Hvis ja, er det trolig mangelfull drenering eller isolasjon. (Utbedres best utenfra – må grave opp rundt huset.)

SE VÅRT UTVALG AV DRENERINGSPRODUKTER

Terrasse / Uterom

Terrasser og trapper av tre er svært utsatt. De bør rengjøres årlig for å fjerne skitt og overflatesopp/alger. Er terrassen OK, holder det å påføre en husvask og skylle godt etterpå.

- Suger terrassegulvet vann? Har det blitt sprekker og gråtoner?

Også trykkimpregnerte bord trenger behandling. Etter vask, skylling og et par dagers opptørking, påføres terrasseolje (vått-i-vått) eller -beis. Vanntynnbare produkter er mer miljøvennlige enn de med løsemidler. De rimeligste produktene krever hyppigere vedlikehold.

- Behov for rensing/bleking?

Er tregulvet blitt stygt og misfarget, bruk en terrasserens, med eller uten bleking. Den skal virke i 10–30 min. Skur gulvet med kost og vann eller bruk en terrassevasker koplet til høytrykksspyleren. Skyll rikelig med vann. La det tørke et par dager før beis eller olje påføres (se Tregulv på bakkenivå).

- Andre tips.

Skift ut råtne bord. Fest løse bord med terrasseskruer. Sjekk fundamenteringen. Har enkelte pilarer begynt å bevege seg? Er terrassen utsatt for unødvendige belastninger, som for eksempel at vann fra nedløpsrøret renner rett ned på utegulvet? (Forleng røret gjennom et hull i gulvet.) Er det nok lufting under terrassen? På tide å skifte ut alle bordene? Det vil i så fall passe godt dersom du har planer om å utvide terrassen! Sjekk også rekkverk, gjerder og levegger: Hva ned en vårvask? Er fundamenteringen OK? På tide med en ny overflatebehandling?

SE VÅRT UTVALG AV TERRASSEPRODUKTER

terasse-1360765187