Byggmakker når milepæl innen miljøsertifisering

Etter at Byggmakker Jørpeland, Byggmakker Stavanger og Byggmakker Vaulen forrige uke ble Miljøfyrtårn-sertifiserte, er samtlige egeneide butikker i kjeden nå sertifisert.

byggmakker trelast 800x480

– Jeg er stolt av at alle våre egeneide butikker er sertifisert etter Miljøfyrtårn-standarden. Hvert varehus har et bevist forhold til miljø- og kvalitetsledelse, og de har jobbet systematisk for å oppnå denne sertifiseringen ettersom kriteriene er strenge. Denne miljøsertifiseringen markerer også begynnelsen på en stor satsning på bærekraft for Byggmakker, sier Hilde Kristoffersen, administrerende direktør i Kesko, som eier Byggmakker.

Butikkene har vært gjennom en rekke kriterier for å bli miljøsertifisert. De sikrer at vi har forbedringsplaner for HMS, avfallshåndtering, mer effektiv bruk av emballasje, drivstoff, og energi i byggene.

Arbeidet med miljøsertifiseringen er en av flere ulike tiltak innen bærekraft som Kesko gjennomfører i Norge. Nylig ble Hans Joachim Motzfeldt ansatt som fagressurs på miljø- og bærekraft for både Onninen og Byggmakker. Han har lang erfaring fra skjæringspunktet mellom fagene bygg og bærekraft, og kommer fra isolasjonsprodusenten Rockwool.

Hans-Joachim-Motzfeldt

Hans Joachim Motzfeldt ansatt som fagressurs på miljø- og bærekraft for både Onninen og Byggmakker.

– Vi ser at satsning på miljø og bærekraft bare blir viktigere og viktigere. En ting er at våre kunder og samarbeidspartnere forventer at det tas på alvor, men det stilles også stadig tydeligere miljøkrav i offentlige anskaffelser og anbudskonkurranser. Dermed slår bærekraftsarbeidet direkte inn på bunnlinjen, sier Hans Joachim Motzfeldt.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn som er en uavhengig stiftelse. I tillegg benyttes eksterne og uavhengige sertifisører som ettergår drift etter gitte kriterier. Miljøfyrtårn-sertifikatet er likestilt med ISO 14001 og EMAS andre miljøledelsessystemer i ulike anbudskonkurranser i Norge og EU.

For mer informasjon, kontakt:

Petter Knutsen, Direktør Kommunikasjon, Konsepter & eCom, +47 90 96 43 66

Om Kesko Norge

Byggmakker og Onninen som eies av finske Kesko. Kesko er en av de største detaljhandelsselskapene i Nord Europa. Forretningsområdet byggevarer og teknisk handel med sine 17000 ansatte har et omfattende tilbud av produkter til proff og forbruker. Salget skjer gjennom et omfattende nettverk av butikker, e-handel og digitale tjenester.