K-Rauta-hero-banner

Byggmakker satser i nytt varehus

Neste sommer åpner Byggmakker sitt nye varehus på Tynset, mer tilgjengelig og enda mer tilpasset kundene.

Byggmakker satser i nytt varehus 800x480 3

— Vi er veldig glade for å endelig kunne dele at Byggmakker styrker sin tilstedeværelse for proff- og forbrukerkunder på Tynset og Nord Østerdal-regionen med etableringen av et nytt, fremtidsrettet og effektivt anlegg, sier Kjell Vidar Dokken, direktør i Byggmakker Handel AS.

Fra å ligge i Parkveien på utsiden av Tynset, skal Byggmakker nå flytte hele driften nærmere sentrum, til Tomtegata 4, vis a vis Felleskjøpet. Huset blir overtatt mai 2024, og åpningen er planlagt den påfølgende sommeren.

— Dagens anlegg er lite hensiktsmessig, og trenger en vesentlig oppgradering for å drive videre. Derfor gjør vi dette, og det er selvsagt også avgjørende for oss at ny lokasjon ligger mer tilgjengelig i nær tilknytning til Tynset handelssentrum, sier Geir Oksavik, regionsjef i Byggmakker.

Byggmakker satser i nytt varehus 800x480 1

Regionsjef Geir Oksavik i Byggmakker. Foto: Byggmakker

Anlegget blir bygd med tanke på å sette kundene i sentrum, og skal forenkle arbeidshverdagen til håndverkeren.

— Byggevarebutikken er ny og moderne, og skal også inkludere en drive-thru. Her vil du finne alt av materialer, verktøy, dører, vinduer, bad, garderobe, maling, peiser og ovner. I tillegg blir det lagt til rette for distribusjons- og plukkområde, for å sikre en effektiv vareleveranse til sluttkunde og byggeplasser, forteller Oksavik.

Det nye anlegget er vesentlig mindre enn dagens butikk, men skal være effektivt og kompakt. Når anlegget er kompakt i forhold til omsetning, vil byggets klimafotavtrykk reduseres. Eiendommen eies av AE Tynset AS, som også er byggherre. Prosjektering og forhandlinger har pågått i lengre tid, og både byggherrerepresentant Georg Fredrik Myhre og Kesko Eiendom sin representant Trond Martin Tveit er sikker på de har lagt et godt grunnlag for et driftsoptimalt bygg og et langt og godt samarbeid.

Byggmakker satser i nytt varehus 800x480 2

Eiendommen vil ha ekstra stort fokus på energieffektivisering og vil blant annet få eget solcelleanlegg etablert på taket. Solcelleanlegget vil produsere mer energi enn bygget forbruker, og vil gjøre dette til et plusshus. Byggmakker tar over et areal på 2364 m2, fordelt på butikk og trelast med drive-thru, samt et uteareal på 2455 m2.

— Vi har en stor flyttejobb foran oss, men alt dette gjør vi med tanke på å sette våre kunder i sentrum, og vi har brukt mye tid på å utforme logistikk- og handleopplevelsen som gjør hverdagen for våre kunder enklere, sier Oksavik.

For ytterligere henvendelser:

  • Geir Oksavik, regionsjef Byggmakker: 930 80 821
  • Marianne Bostrøm, markedsdirektør Byggmakker: 990 04 797