Mer bærekraftige valg for våre kunder

Vår bærekraftsvisjon å muliggjøre bærekraftige valg for våre kunder ved å drive endring gjennom hele verdikjeden. For å oppnå dette har vi satt strategiske mål for å øke andelen produkter med positive miljøegenskaper, og støtte kundene til å ta mer bærekraftige valg ved bruk av miljødata, -dokumentasjon, kommunikasjon, merkevarebygging og partnersamarbeid.

BYGGEPROSJEKTER MED SÆRLIGE MILJØ- OG MATERIALKRAV

Byggmakker har utviklet våre digitale tjenester slik at det skal være enkelt å finne produkter som oppfyller dokumentasjonskrav i BREEAM-NOR prosjekter. I vår BM Portal har vi laget en filtreringsfunksjon på produkter for at du enkelt skal kunne finne frem til produkter som har dokumentasjon som etterspørres i forbindelse med BREEAM-NOR prosjekter.

Typisk dokumentasjon som etterspørres i et BREEAM NOR prosjekt

  • EPDer er tredjepartsverifisert miljødokumentasjon av en byggevare og utformet i henhold til standarden EN 15804, som innebærer en livssyklusvurdering (LCA) av en byggevare sin miljøpåvirkning fra vugge til port eller vugge til grav. EPDen forteller deg ikke om et produkt er bra eller dårlig, men den gir informasjon om miljøpåvirkningen produktet representerer. Dette gir utførende mulighet til å vurdere produktet mot andre produkter i sammenheng med funksjonskravene som er påkrevet i et byggeprosjekt. I dagens marked er man særlig opptatt av indikatoren Global Warming Potential (GWP) som fremgår i EPDen. GWP forteller hvor mange kg CO2 produktets funksjonelle enhet i EPDen representerer per m2 (en funksjonell enhet er ofte en gjennomsnittsverdi, utgangsverdi eller tilsvarende som det regnes ut i fra). Deretter anvendes CO2 verdien for funksjonelle enheten til å regne ut hvor mange kg CO2 den aktuelle «prisenheten», dvs det faktiske produktet som brukes representerer.

  • A-20 egendeklarasjon er en sjekkliste over stoffer som ikke kan forekomme i definerte produktgrupper. Listen inneholder de stoffene som er ansett for å være de viktigste på myndighetenes prioritetsliste. Kravene i sjekklisten A20 er minimumskrav i BREEAM-NOR.

  • Eco-produkt deklarasjon er en «benchmark» av et produkts miljøprestasjon i forhold til ulike miljøindikatorer (klimagassutslipp, ressursbruk, innhold av kjemikalier, eventuelle emisjoner, egnethet for materialgjenvinning med mer). Vurderingen av produktet skjer etter en metodikk som er utviklet av Sintef i samarbeid med flere og det er Byggtjenesten som forvalter ordningen.

  • M1 sertifikat eller tilsvarende er dokumentasjon på at produktet oppfyller kravene til emisjoner (avgassing) til innemiljøet. Dette er først og fremst relevant for produkter som anvendes på innsiden av en dampsperre.

Svanemerkede produkter

Byggmakker selger også produkter med svanemerke eller produkter som er godkjent for bruk i svanemerkede prosjekter. I vår BM Portal kan du bruke filtreringsfunksjonen til å finne frem til produkter som er svanemerket. Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke og for at et produkt skal bli svanemerket må det gjøres en vurdering av hele livssyklusen til produktet og mange relevante miljøutfordringer som oppstår underveis i tillegg er det nivåkrav. Et slikt helhetsperspektivet gjør at Svanemerket gir en grundig miljødokumentasjon og at produktet oppfyller miljøkrav.

Byggmakker er PEFC sertifisert

Les mer her