Proff levering

Proff levering betyr at materialer blir levert til rett tid, på rett sted og i riktig kvanta. Det gjør arbeidshverdagen din effektiv og forutsigbar. Vi vet at ingen byggeplasser er like, derfor tilbyr vi fleksible logistikkløsninger til alle typer prosjekter.

• Sporing av leveranser

• Lastebil med kran

• Hasteleveranser med varebil

• Utleie/utlån av tilhenger

• Helikopter

Les mer om hvordan God logistikk øker effektiviteten og lønnsomheten din

profflevering-GA7A7880---800x480