Proff miljø og bærekraft

Vi skal bidra til at byggenæringen reduserer sitt økologiske fotavtrykk. Stadig flere byggherrer etterspør ansvarlig produksjon og bærekraftige bygg. Derfor jobber vi aktivt med å gjøre det enklere for deg å ta bærekraftige valg, og å dokumentere disse.

• Finn miljøvennlige produkter med miljøfiltre i BM-portalen

• Sertifiseringer

• Miljødokumentasjon iht. TEK17

• BREEAM

• Reduksjon av CO2-utslipp gjennom miljøvennlig transport

• Bidrar til avfallsfrie byggeplasser

• Etisk og ansvarlig produksjon