Proff miljø og bærekraft

Å bli mer bærekraftig er like viktig for oss i Byggmakker som for deg som er proffkunde.

Byggmakker har forpliktet seg til å bidra til å nå FNs 17 bærekraftsmål. Dette er hovedtrekkene i arbeidet vårt:

 • Bidra til reduserte klimagassutslipp (CO2) i hele verdikjeden vår.
 • Bidra til sirkulærøkonomi.
 • Påvirke leverandørkjeden vår til å ta bærekraftige sosiale, miljøvennlige og klimasmarte valg.
 • Ha ansvarlig og transparent ledelses- og eierstyring.
 • Hjelpe kundene våre til å velge miljø- og klimavennlige produkter

Hvordan vi hjelper kundene våre til gode produktvalg

 • Tilby produkter med anerkjente miljømerker, eksempelvis PEFC, FSC osv.
 • Tilby produkter med tredjepartsverifiserte EPDer (miljødatablader).
 • Tilby produkter med BREEAM NOR-dokumentasjon.
 • Det skal være lett å finne miljø- og klimavennlige produkter i nettbutikken vår.
 • Produkter med klimagassdata, også kjent som GWP-data (dette er under utvikling).

Vi bruker miljøvennlig transport

 • De fleste av lastebilene våre går på Euro 6-drivstoff, altså biodiesel.
 • Vi skaffer biogassdrevne kranbiler når det kreves (CBG).
 • Vi har fått vår første el-kranbil, og flere vil komme til etter hvert.
 • Vi jobber kontinuerlig mot flere kranbiler med nullutslipp.

Dette er noen av pilotprosjektene våre

 • SIRKEN: Ombrukscontainer på BM Tiller i Trondheim – proffkundene kan levere produkter som andre av kundene våre kan bruke.
 • TØRN: Byggevarenes Finn.no – vi leverer overskuddsvarer til ombrukstjenesten Tørn, som videreselger til en svært gunstig pris.
 • ROCKCYCLE: Rockwools ordning for resirkulering – tilbakelevering av avkappet og brukt steinullisolasjon for gjenvinning i produksjonen der

Byggmakker hjelper Proffen å velge bærekraftige byggematerialer