K-Rauta-hero-banner
Artikler

Slik hjelper Byggmakker Proffen å velge bærekraftige byggematerialer

I dag står byggematerialer for rundt 24 prosent av utslipp knyttet til bygg og anlegg i Norge. Derfor er Byggmakker opptatt av å gjøre det enklere for byggebransjen å kutte utslippene sine med hjelp av TEK17, miljøsertifiseringer og EPDer, kombinert med vår digitale søkerportal som viser vei til miljømerkede produkter.

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

Det finnes flere muligheter til å redusere klimagassutslipp i byggebransjen i dag. Følger vi alle råd og veiledninger rundt miljømerkeordninger, prinsipper for avfallshåndtering i TEK17 i tillegg til å ha miljøsertifiseringer på plass, kan vi ta positive steg i riktig retning.

Miljø-og bærekraftsansvarlig i Byggmakker, Hans Joachim Motzfeldt, gir oss et kjapt innblikk i hvordan du kan sikre et mer miljøvennlig bygg ved hjelp av miljømerkede produkter og god prosjektering ‒og hva Byggmakker gjør for å hjelpe proffene med nettopp dette.

Byggebransjens rolle på veien mot en mer bærekraftig hverdag

Miljø- og bærekraft er en stor paraply hvor mye må gjøres for at vi skal nå flere mål som er satt globalt. Derfor er byggenæringen spesielt opptatt av å legge inn sitt bidrag mot en grønnere fremtid.

Veien til å kutte klimagassutslippene fra byggebransjen er fortsatt lang, men vi ser allerede gode muligheter i form av et bredere produkttilbud med gode miljøegenskaper og sertifiseringer. Noe som hjelper til med at byggene blir mer bærekraftige gjennom hele livssyklusen.

bm barekraft 3 800x480

‒ Bygg og eiendom kalles ofte “40 prosent-næringen”, nettopp fordi den står for omlag 40 prosent av klimagassutslippene på verdensbasis. Ifølge Asplan Viaks rapport «Bygg og anleggssektorens klimagassutslipp» ser bildet litt annerledes ut i Norge hvor utslipp fra byggematerialer er på rundt 24 prosent. Det vil si at vi har et ganske lavt klimagassutslipp fra energibruk i driftsfasen av byggene fra 1-2 prosent nasjonalt, sier Hans Joachim.

Utfordringen byggherrer står overfor i dag er at det de fleste produksjonsleddene i prosjekteringen bør være grønnest mulig. Hele livssyklusen til bygget må bli bedre for at vi skal redusere hele miljøavtrykket fra byggebransjen. Her finnes det allerede flere gode hjelpemidler som effektiviserer og forenkler prosjekteringen av mer bærekraftige bygg.

‒ Flere av våre Proffkunder er allerede opptatt av hvilke produkter de bruker og prioriterer riktig avfallshåndtering, så det gjøres mye bra for å redusere utslipp og avfall, men vi har fortsatt en vei å gå. Det vil også bli enklere i fremtiden etter hvert som nye løsninger og produkter blir tilgjengelig på markedet, forklarer han videre.

Derfor er riktig avfallshåndtering så viktig på byggeplasser ‒ for alle

BM-portalen gjør det enklere å finne miljøvennlige byggematerialer

For å gjøre søken etter de bærekraftige produktene ryddigst og enklest mulig kan du bruke Byggmakker-portalen for å finne det du trenger enda raskere. BM-portalen er nok markedets mest komplette bestillings- og planleggingsverktøy for håndverkere i dag.

‒ I BM-portalen finner du produkter med godkjent miljødokumentasjon. Hvis du er usikker på om produktets miljøegenskaper kan du se nærmere på produkters miljødeklarasjoner, også kjent som EPDer. Du kan også eventuelt gå inn på EPD-Norge for å lese mer, sier han.

bm barekraft bmportalen 800x480

Skal vi få ned klimagassutslippene både i Norge og på en global skala må miljødokumentasjon være like tilgjengelige – og ikke minst like synlige som annen produktinformasjon. Den må også bli digital. Hvilke byggematerialer du velger har betydning for byggets totale miljøpåvirkning ‒ fra vugge til grav.

‒ I dag legger produsenter sin produktdokumentasjon i databaser som NOBB. Her kan bedrifter finne blant annet ECOproduct-dokumentasjon. ECOprodukt gir deg en vurdering av en byggevares miljøbelastning og blir en «benchmark» mellom ulike produkter. Vi henter ut all denne typen dokumentasjon i NOBB og legger inn i BM portalen, forteller han.

ECOproduct er utviklet i samarbeid med SINTEF Byggforsk og flere sentrale aktører i bransjen og har nivåkrav til inneklima, innhold av helse-og miljøfarlige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt. Informasjon du også har tilgang på i BM-portalen.

‒ Målet er å eliminere jakten på miljødokumenterte produkter. Det kan være tøft å skulle manøvrere seg frem i produktjungelen der ute, men BM-portalen leder deg til nyttige miljøprodukter i prosjekteringsreisen, sier Hans Joachim.

‒ Vi i Byggmakker anbefaler forresten alle våre leverandører til å ha EPD på sine produkter, legger han til.

NOBB har nettopp åpnet opp for at produsentene nå kan legge inn sine klimadata hentet fra egne EPDer. På sikt blir det veldig interessant når flere av disse dataene blir tilgjengelige digitalt. Det vil gjøre prosjekteringen enklere for mange og trolig forsterke utviklingen i bransjen.

Ellers er det alltid nyttig å holde øynene åpne etter miljømerker som Svanemerket,EU Ecolabel, sertifiseringer som M1 og EC1 eller vurderinger som Sintef Teknisk Godkjenning eller ECOproduct. Noen av disse har ulike formål, hvor enkelte av merkene fokuserer mer på produksjon og innhold, mens andre vurderer emisjoner til inneklima.

iSekk og Byggsystemer reduserer unødvendig avfall

I Byggmakkers bærekraftstrategi har vi satt oss mål om å utvikle nye løsninger som er rettet mot mer sirkulær økonomi. Derfor må vi fokusere på å gjøre det enklere å bli mer bærekraftig og vi er opptatt av å utvikle nye ideer og løsninger til Proffen.

‒ BM tilbyr tekniske tjenester og bistår proffen med prosjektering som beregninger og tegninger, til søknader og dokumentasjon. Vi kan blant annet finne riktig mengdeberegninger av materialer. Da unngår vi overskuddsvarer allerede tidlig i prosessen. Byggmakker tilbyr også ferdig tilpassede byggesystemer som byggelementer, som igjen sørger for mindre avkapp og svinn på byggeplassen, sier han.

Byggsystemer ‒ spar tid og penger med prefabrikkerte byggelementer

iSekk-avtalen vi tilbyr gir deg dokumentert og riktig avfallshåndtering til en god pris. Vi har også inngått et samarbeid med Sirken for å sikre økt ombruk av brukbare materialer og produkter som dessverre ofte ender opp som avfall, forteller han.

Kort forklart er Sirken et pilotprosjekt på Tiller i Trondheim som samler inn ubrukte byggematerialer i en ombrukscontainer som du kan hente det du trenger og betale på et selvbetjent kassasystem.

Derfor er riktig avfallshåndtering så viktig på byggeplasser ‒ for alle

BREEAM-NOR, Futurebuilt og Svanemerket påvirker miljø-og klimastandarden i bransjen

Byggenæringen har heldigvis forskrifter de må følge i TEK17 når det kommer til å redusere miljøavtrykket sitt. Her beskrives minimumskrav som blant annet gjelder for helse- og miljøfarlige stoffer i produkter, samt avfallshåndtering på byggeplassen.

‒ Benytt deg av «veiledning til TEK17» for å finne gode retningslinjer til hvordan du kan gå enda lenger for å oppnå et mer bærekraftig bygg, sier Hans Joachim.

Stadig flere velger nemlig å ta noen ekstra grep for å produsere miljøvennlige bygg som møter markedskravene. Mange av disse handler om å minske klimagassutslipp, men det finnes også andre viktige miljøvalg som kan iverksettes under prosjekteringen.

bm barekraft 4 800x480

‒ Myndighetskrav spiller selvsagt en rolle fremover for å opprettholde et minimumsnivå, hvor vi får med oss hele landet når det kommer til å velge klima. Samtidig ser vi at det er kravene fra markedet som har drevet store deler av klimautviklingen i Norge, særlig rundt sentrale områder. Dette påvirker igjen TEK17 hvor det nå planlegges å få inn egne forskrifter som omhandler klimagassutslipp og materialpåvirkning, sier Hans Joachim.

Dersom TEK17 endrer sine krav, vil mest sannsynlig EPDene få en større betydning for kilde til klimadata som skal inn i denne typen beregninger.

‒ Vi ser også at flere byggherrer velger å miljøsertifisere prosjektene sine med enten BREEAM-NOR, Futurebuilt eller Svanemerket for å heve standarden på prosjektene sine, sier han.

Markedskrav oppstår fordi forbrukernes krav alltid er i endring. Flere er opptatt av miljø og bærekraft – noe som bidrar positivt til innsatsen for å redusere miljøpåvirkningen fra byggebransjen.

‒ Den høye standarden kan kanskje virke krevende fordi vi må strekke oss lenger enn minstekravene som er satt for å møte markedsbehovene. Det finnes flere produkter og hjelpemidler der ute for å oppnå de miljøvennlige resultatene man ønsker seg, og jeg ser at flere av disse stadig gjennomgår utvikling. Vi i Byggmakker hjelper Proffene med tips og råd til hvordan du kan gå frem for å oppnå best mulig prosjektering ‒ som å bruke BM-portalen for å finne de gode miljømerkede produktene, tipser Hans Joachim til slutt.

Er du allerede Byggmakker proffkunde?

Bestill i BM Portalen her

Alle trenger en makker!

Med høy kvalitet, stort utvalg, flinke fagfolk og gode tjenester ønsker vi i Byggmakker å forenkle hverdagen din og gi deg den beste servicen du kan få.

Vi er på lag med proffen, og som proffkunde hos oss får du tilgang til en rekke fordeler og løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, produktiv, bærekraftig og lønnsom for deg og bedriften din.

  • Du kan bestille når du vil i nettbutikken BM Portalen, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter, historikk og mye mer.
  • Du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler og helikopter.
  • Du får hjelp med tekniske tjenester, blant annet tegninger, søknader og detaljprosjektering

Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her.

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste? For som vi sier: Alle trenger en makker.