Rupanel og Trekiler

Underpanel, kalles ofte rupanel, benyttes i hovedsak som undertak(taktro) til papp eller shingel. Rupanel kan også benyttes til forskaling, som underlag for gips eller i andre konstruksjoner hvor utseende ikke vektlegges.