Bruk fingrene for å forstørre bildet

AQUALINE BLACK 0.4L

Jotun
  • Effektivt bunnstoff til drev
  • Optimal beskyttelse gjennom hele sesongen
  • Meget god dekkevne
  • Til drev,trimplan og andre lettmetalldetaljer
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 54931955
  • EAN-kode: 7029350152682

Effektivt selvpolerende bunnstoff spesielt utviklet for aluminiumsbåter. Rent skrog gjennom hele sesongen. Enkelt vedlikehold, kun spyling med høytrykk etter endt sesong. Meget god dekkevne.

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.