BRANNFUGEMASSE 1200 C 0,3L BOSTIK

BOSTIK
  • Motstår temperaturer opp til + 1200 grader
  • Overmalbar
  • Farge: Svart
  • Overmalbar
  • svart - herdet grå farge

159 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21060546
  • EAN-kode: 7311020033613

Tradisjonell ovnskitt- herdende ildfast fuge og sparkel. Er sort, blir gråfarget ved varme. Er hard som sement. Til reparasjon og fuging av åpne peiser, ovner og skorsteiner. Tåler temperaturer opptil +1200 grader. Er en tetningssparkel og inngår ikke i Bostik Firebond branntettingssystem.

Produkt

Modell / utførelse
Andre
Farge
Svart
Emballasje
Patron

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.05 m
Lengde
0.23 m
Bredde
0.05 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302 VED HUDKONTAKT: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P337 Ved vedvarende øyeirritasjon: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)