Bruk fingrene for å forstørre bildet

EASYGLOSS HERCULES BLUE 0.75L - Jotun

Jotun
  • Høy glans og god slitestyrke
  • Enkel påføring med pensel og rull
  • Best resultat ved bruk sammen med EasyPrimer
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 48662055
  • EAN-kode: 7029350009085

Enkomponent lakkmaling med høy glans og god slitestyrke. Gir et flott resultat ved påføring med pensel og rulle.

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.