GASSPATRON HØYTRYKK 242094-1

Makita

  189 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 47116300
  • EAN-kode: 88381415712

  Gasspatron vintergass til GN900 og GN420C

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.003 m
  Lengde
  0.19 m
  Bredde
  0.003 m
  Merking
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H220 Ekstremt brannfarlig gass.
  H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
  Informasjon om beskyttelse
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P377 Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
  P381 Fjern alle tennkilder ved lekkasje.
  P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.
  P410+P403 Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.