Bruk fingrene for å forstørre bildet

GRAN 36X098 K-VIRKE C24

Inntre Kjeldstad
  • Godkjent til bærende konstruksjoner
  • PEFC/FSC- sertifisert
  • Miljøvennlig og bærekraftig
  • Høy styrke og lav vekt

49,90 kr / MeterPris i nettbutikken

  • Artikkelnummer: 54237033
  • EAN-kode: 7070672297209

JUSTERT KONSTRUKSJONSVIRKE 36X098 GRAN C24

Konstruksjonsvirke benyttes til stendere, takbjelker, sperrer og bjelkelag, samt til produksjon av limtre og takstoler. C18, C24 og C30 er de vanligste styrkeklassene. Valg av dimensjoner til konstruksjoner og løsninger gjøres av kvalifisert personell og i henhold til norsk standard. For øvrig henvises det til bjelkelagstabellen og Byggforsk Sintefs byggdetaljblader. Konstruksjonsvirke leveres i fallende lengder, dvs at lengdene varierer. NS-merket er et kvalitetsstempel, og garanterer at kravene i gjeldende norsk standard for styrkesortering NS-EN 14081 er oppfylt. Regelverk for visuell styrkesortering er gitt i NS-INSTA 142 og for maskinell styrkesortering i NS-EN 14081-4. Treets styrke og lave vekt gjør at det egner seg godt som konstruksjonsmateriale også i fleretasjes hus.

Produkt

PEFC-sertifisert
EPD miljødeklarasjon
Ytelseserklæring
A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR