GULVLAKK OLJEBASERT BLANK 0,75L

Scanox
  • Klassisk oljelakk
  • Ekstremt slitesterk
  • Vakker glød og glans

289 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 45662884
  • EAN-kode: 7031157802820

Klassisk blank oljelakk for tre og parkettgulv. Gir en vakker glød og glans.

Produkt

Type
Lakk
Glansgrad
Blank
Bruksklar
Ja
Farge base
Fargeløs
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.) (Hour)
8
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.) (Hour)
10
Anbefalt forbruk jevne underlag (Square metre per litre)
10-12
Teknologi / Generisk type
Alkyd
Kan tynnes
Nei
Minimums påføringstemperatur (Degrees celsius)
5
Egnet for vegg
Nei
Egnet for dør/vindu/detalj
Nei
Egnet for terrassegulv i tre
Nei
Egnet for mur/betong
Ja
Egnet for metall
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for tak
Nei
Egnet for treverk
Ja
Selvrensende
Nei
Egnet for rulle
Ja
Må etterstrykes
Nei
Egnet for pensel
Ja
Egnet for sprøyting
Ja
Fysisk form
Væske
Herdingsmetode
1-komponents

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.119 m
Lengde
0.099 m
Bredde
0.099 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.