Bruk fingrene for å forstørre bildet

HARD WAX 0.5L - Jotun

Jotun
  • Voks
  • Langvarig beskyttelse
  • Påføres enkelt for hånd
  • Drøy i bruk

279 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 48661926
  • EAN-kode: 7029350008897

Høykvalitets voks basert på nanoteknologi. Gir dyp speilglans og langvarig beskyttelse.

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.