HEYDI KZ 1LTR PRIMER

HEY'DI
  • Mørteltilsetning
  • Primer
  • Grunning
  • Forbedrer heft
  • Forbedrer egenskaper til mørtel

269 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 10156958
  • EAN-kode: 7054150000048

Heydi KZ er en flytende latex tilsetning for mur, puss og spesialmørtler. Benyttes også til priming/grunning for støp og sparkelmasser. Heydi KZ forbedrer mørtelens bruksegenskaper, og sikrer god heft til underlaget. Underlaget skal være rent og tørt, primeren påføres med kost eller rull.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.254 m
Lengde
0.082 m
Bredde
0.082 m
Informasjon om farer
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.