Bruk fingrene for å forstørre bildet

MARE NOSTRUM SP BLACK 0.75L - Jotun

Jotun
  • Selvpolerende bunnstoff fra Jotun
  • God beskyttelse for én sesong
  • Dempede, naturlige farger

299 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 41589755
  • EAN-kode: 7029351006458

Selvpolerende bunnstoff for rent skrog hele sesongen. For båter under 30 knop.

Merking
Helserisiko
Etsende
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.