Bruk fingrene for å forstørre bildet

MAURMIDDEL BAYTHION D EASY DOSE

Bayer

  239 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 47198158
  • EAN-kode: 7038090293746

  Til utvanning på terrasser, hageganger, plener, bed, langsmurer og ørvige steder utendørs der maurene ferdes. Trenger ned i maurgangene. 250 ml rekker til 60 m2.

  Merking
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P391 Samle opp spill.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)