Membran K10 1kg - Heydi

HEY'DI
  • Membran til våtrom
  • Vanntett
  • Forblir elastisk
  • Forbruk 1,9 kg pr m2

279 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 11467255
  • EAN-kode: 7054150007429

Heydi K10 er en flytende membran til fuktisolering av gulv og vegg i våtrom før montering av keramiske fliser. Heydi K10 er vanntett, forblir elastisk og kan oppta bevegelser i underlaget. Heydi K10 er testet iht. ETAG 022, har en ETA(European Technical Assessment) nr: 14/0361 og har reg.nr. 002/96 fra Fagrådet for Våtrom.

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.138 m
Lengde
0.103 m
Bredde
0.103 m
Informasjon om farer
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.