MINERALOLJE KOMPRESSOR 1 LITER

Essve

  439 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 57125543
  • EAN-kode: 7317761874867

  Raffinert mineralolje som motvirker oksidering og korrosjon. Gir god smøring som minimerer belastningen og gir lengre levetid på kompressoren

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.225 m
  Lengde
  0.065 m
  Bredde
  0.112 m
  Informasjon om farer
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  Informasjon om beskyttelse
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)