Bruk fingrene for å forstørre bildet

NONSTOP II WHITE 2.5L - Jotun

Jotun
  • Unik beskyttelse for én sesong
  • Unik effekt mot begroing gjennom sesongen
  • Unik selvpolerende formulering
  • Klare farger
  • For motorbåter og seilbåter
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 49781200
  • EAN-kode: 7029350010760

Effektivt selvpolerende bunnstoff. Unik effekt mot begroing gjennom hele sesongen. Ingen skraping, sliping og pussing. Bredt utvalg med klare, fine farger. Godt egnet for både motorbåter og seilbåter.

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.