Bruk fingrene for å forstørre bildet

RACING WHITE 0.75L - Jotun

Jotun
  • Hardt og robust bunnstoff
  • God effekt mot begroing
  • Ekstra glatt overflate etter vannsliping
  • Slitesterk ved hyppig transport

459 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 41589896
  • EAN-kode: 7029351005321

Avansert hardt bunnstoff. Egnet for regatta båter etter vannsliping, båter som ofte transporteres på henger eller dras opp på land, samt for hurtiggående båter.

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.