Bruk fingrene for å forstørre bildet

RAVILAKK 0.75L - Jotun

Jotun
  • Vakker, gylden finish
  • Gir en gylden, varm tone
  • Innholder UV-filter
  • God glansholdbarhet

339 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 41589904
  • EAN-kode: 7029351005925
En en-komponent lakk med UV-filter som hindrer treverk å morkne, har høy glansgrad og unik hardhet. Ravilakk har gode påføringsegenskaper og glansholdbarhet. Gir en gylden og varm tone til treverket.
Merking
Brannfarlig
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren).
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.