STEINLIM RESYBOND 300 ML

Skarpnes

  339 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 48017438
  • EAN-kode: 7071449305301

  Pakke

  Netto innhold
  1 PAT
  Høyde
  0.045 m
  Lengde
  0.225 m
  Bredde
  0.045 m
  Merking
  Kronisk helserisiko
  Informasjon om farer
  H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.