TAPETLIM WALLPAPER 5 L CASCO

Casco
  • Vegglim for papirtapeter
  • Enkel å påføre
  • Meget god klebeevne
  • Påføres med rulle, pensel eller i maskin
  • EC1 Plus- og M1-godkjent (BREAMNOR)
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 22730998
  • EAN-kode: 7311980117200

Ferdigblandet lim for oppsetting av glatte og pregede papirtapeter. WallPaper har meget god klebeevne og fungerer også på vanskelige underlag som f.eks. gamle alkydmalte flater. Lett å justere. M1- og EC1 Plus-godkjent (BREAMNOR). Forbruk: 4 - 6 m2. pr. liter

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.183 m
Lengde
0.199 m
Bredde
0.265 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)