Bruk fingrene for å forstørre bildet

Treolje V Klar 2,7l - Jotun

Jotun
  • Spesialolje for impregnert utendørs treverk.
  • Fås i klar, grønn og gylden.
  • Motvirker gråning og oppsprekking.
  • Har god inntrengning.

179 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 45971013
  • EAN-kode: 7029350006831

Spesialolje for impregnert utendørs treverk som er vanntynnet. Den gir et pent, oljet utseende som motvirker gråning og oppsprekking.

Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)