K-Rauta-hero-banner
Artikler

Målbar suksess med Lean

– Allerede etter vårt første prosjekt med Lean-metodikken noterte vi en tydelig målbar suksess, inspirert av Byggmakkers erfaring med Lean i Bergen. Vi fikk redusert timeforbruk, økt trivsel og gjennomgående større effektivitet.

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

Det sier anleggsleder Andreas Alexandersen i Vestafjell AS i Bergen. Proffsenteret til Byggmakker i Bergen har gode erfaringer med å jobbe etter Lean-prinsippet med smidige prosesser og mindre sløsing av tid og krefter i hverdagen.

lean bergen 1 800x480

Anleggsleder Andreas Alexandersen i Vestafjell AS i Bergen (tv) og salgsleder proff, Knut Kavli, Byggmakker Gravdal Proff.

Da Vestafjell AS ble Byggmakker-kunde høsten 2020, ble de så inspirert av Lean-metodikken at de straks gikk i gang med kursing av medarbeiderne i denne arbeidsmetoden.

Vestafjell AS har bygget, bidratt og skapt verdier siden 1939. Virksomheten omfatter tre forretningsområder; bygg, anlegg og eiendom. I 2021 omsatte selskapet for over 200 mill. kroner, og har ca. 70 ansatte.

Målbar ressurs

– Vi innførte Lean-metodikken seks-syv måneder etter at Vestafjell AS fikk på plass en ny daglig leder. Vestafjell AS startet reisen med Lean-kursing og implementering i november 2020. Allerede i januar 2021 startet vi med Lean i et stort rehabiliteringsprosjekt i Fyllingsdalen, av fem boligblokker med 80 leiligheter. Det var en klar målbar ressurs, sier Andreas Alexandersen.

Han trekker frem HMS-området, der det ble spesielt merkbart med færre sykemeldinger, mindre slitasjeskader og bedre arbeidsmiljø. De merket også store forbedringer på timeforbruk og bunnlinje.

Verneutstyret som sikrer god HMS på arbeidsplassen

– Alt dette kan målbart bekreftes som et resultat av arbeid etter Lean. Vi har utviklet bruken av Lean og driver dette i dag på tre store prosjekter, med gode resultater, sier han.

Leveransekrav

– For Vestafjell AS er Lean en del av kontraktsinngåelsen og våre leveransekrav. Leveranser skal tilrettelegges slik vi vil ha det i forhold til Lean. Med Byggmakker er det enkelt, legger han til.

Vestafjell AS har på grunn av Lean-metodikken et stort fokus på alle faser i bedriften ut mot prosjektene; i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og sluttfasen. De bruker mye tid i planleggingsfasen, der de involverer alle parter som trengs for å klargjøre aktiviteten for neste fase med oppstart.

lean bergen 2 800x480

Hos Byggmakker Gravdal Proff bærer anlegget preg av at de ansatte setter alt arbeid i system, også med å ha orden og oversikt.

– Her bruker vi Byggmakker, med prising, planlegging, transport, prekutt, pakking og leveranseplaner. I utførelsen av prosjektet har vi stort fokus på involvering av medarbeidere og stor grad av oversiktlighet med fokus på tavlebruk, avslutter Andreas Alexandersen.

lean bergen 3 800x480

Salgsleder proff, Knut Kavli, foran et av verktøyene i Lean-arbeidet; en tavlevegg der alle ansatte kan følge med hva som skjer fra dag til dag.

«Før og etter» for Byggmakker i Bergen

Byggmakker Gravdal i Laksevåg har arbeidet etter Lean-modellen i to år. Det innebærer først og fremst at alt arbeid i bedriften settes i system, der målet er at kunden alltid skal settes først. Vi skal tenke kunde og kvalitet i alt vi gjør.

Til det er det innført en rekke verktøy, blant annet såkalte «gjøremålskort». Alle ansatte i de tre avdelingene; logistikk, trelast/butikk og proffsalg, har sine spesifikke arbeidsoppgaver. Hver dag sjekkes det at oppgavene er løst og utført, eller at avvik blir registrert for oppfølging.

lean bergen 5 800x480

Gjøremålskortene er et av verktøyene i Lean-arbeidet, der hver enkelt i avdelingene registrerer arbeidsoppgaver, følger opp avvik etc. Her fra logistikkavdelingen.

I avdelingene er det ukentlige møter for å diskutere forbedringspotensial. Hver dag er det et såkalt «24-timers møte», der hver avdeling går gjennom det som har skjedd de siste timene og hva som skal skje i de neste.

– Tiden vi bruker på dette, er tid spart i løpet av arbeidsdagen i form av mindre sløsing av tid og krefter, og at ting må gjøres om igjen. Tilrettelegging tar tid, men god tilrettelegging skaper enda mer tid, sier salgsleder proff, Knut Kavli.

Involvering

– Når alle i varehuset vet hva som skjer, hva alle arbeider med og hva målene våre er, skapes en helhetlig involvering. Den enkeltes arbeidshverdag påvirkes positivt. Bedriften tjener på at alle blir involvert i arbeidsoppgavene sine og hvordan de skal løses best mulig til beste for kundene våre. Det skaper en stor grad av medbestemmelse, sier Knut Kavli.

lean bergen 4 800x480

De ansatte skriver inn sine forslag til forbedringer, med frister for gjennomføring og hvem som er ansvarlig.

Dette er Lean

Lean er ingen smart forkortelse, men kommer av det engelske ordet lean, som betyr slank og smidig. Lean er betegnelsen på en veltrimmet og strømlinjeformet produksjonmetodikk for fremstilling av varer og tjenester, og ble utviklet av bilfabrikken Toyota.

Metodikken fokuserer på å eliminere sløsing av tid og materialer og ser heller på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer. Målet er å skape merverdi med mindre innsats av ressurser.

Lean-prosessen har tre hoveddeler:

  • Forstå hva som er verdi for kunden. Verdi er å produsere det som er nødvendig, når det er nødvendig og i den mengden som er nødvendig.
  • Skape flyt. Gjøremålene flyter gjennom verdikjeden i en jevn bevegelse uten stopp.
  • Bli en lærende organisasjon. Når vi lærer av feilene våre, utvikler vi oss. Vi må lære av det bra vi gjør. Kunnskapen må ikke bare sitte hos enkeltpersoner, men i hele bedriften. Lean-metodikken sørger for at bedriften har et system for å ivareta dette.

lean bergen 6 800x480

Lean betyr oversikt ned til minste detalj.

Er du allerede Byggmakker proffkunde?

Bestill i BM Portalen her

På lag med proffen – vi forenkler hverdagen din!

Som proffkunde i Byggmakker får du tilgang til fordeler, teknologi, tjenester og løsninger som gjør deg og bedriften din mer effektiv, produktiv, lønnsom og bærekraftig. 

I nettbutikken BM Portalen kan du bestille når du vil, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter historikk og mye mer. Vi lover deg at du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler – og helikopter Du får hjelp med tekniske tjenester av topp kvalitet, blant annet tegninger, søknader og dokumentasjon Med fordelsprogrammet får du forsikringer, juridisk rådgivning og rabatter på en lang rekke tjenester Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste?