En bærekraftig verdikjede

Som en del av Kesko Group, arbeider vi i Byggmakker for bærekraft og åpenhet i vår forsyningskjede gjennom miljøpolicy og retningslinjer, kontraktkrav og Code of Conduct som våre leverandører må etterleve. Vi etterser at det gjennomføres fabrikkrevisjoner av direkte leverandører lokalisert i risikoland, etterspør produkter med dokumenterte miljøegenskaper, og samarbeider med internasjonale og nasjonale organisasjoner som arbeider for mer bærekraft i forsyningskjeden.

Byggmakker er medlem av Etisk Handel

Etisk handel Norge er et flerpartsinitiativ og Nordens største ressurssenter for bærekraftig forretningspraksis. Deres formål er å fremme ansvarlig handel og bærekraft i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn, miljø og dyrevelferd. Som medlem i Etisk Handel Norge er Byggmakker en del av et nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter med samme mål; nemlig å jobbe målrettet og systematisk for å sikre anstendige arbeids- og miljøforhold leverandørkjeden.

Byggmakker stiller krav til etisk handel i vår leverandørkjede. Kravene knytter seg til blant annet til ILOs kjernekonvensjoner og gjelder forhold som forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid, retten til å organisere seg og forhandle kollektivt, diskriminering og arbeidstid.

Vår policy for etisk handel i Byggmakker Handel AS kan leses her.

Våre etiske retningslinjer

Byggmakker Code of Conduct er vårt etiske kompass i egen virksomhet og som også beskriver hva vi forventer av våre leverandører:

  • Vi overholder gjeldene lovverk
  • Vi verken tilbyr eller tar imot bestikkelser
  • Vi respekterer menneskerettighetene
  • Vi reduserer miljøpåvirkningen vår
  • Vi samsvarer med Keskos retningslinjer for merkevarebeskyttelse
  • Vi røper ikke forretningshemmeligheter
  • Vi behandler kundeopplysninger og andre persondata konfidensielt
  • Vi er opptatt av rettferdig konkurranse

Åpenhetsloven

Som følge av Åpenhetsloven forsterker Kesko Norge egen innsats. Byggmakker vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan egen virksomhet og hvordan vår leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.

Les mer her