Bruk fingrene for å forstørre bildet

TYRILIN MATT BEIS SVAK GULBASE 9L

Tyrilin
  • Matt og elegant
  • Blandes i mange flotte farger
  • Trenger ingen grunning
  • Lett å påføre

1 899 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 47267125
  • EAN-kode: 7031157804091

Tyrilin Matt Beis er en vakker matt vanntynnbar eksteriørbeis. Beisen trenger ingen grunning og er lett å påføre. Vedlikeholdsintervall som for vanlig beis. Svak gulbase som kan brekkes i svake brune toner og gråfarger. 2,7 liter.

Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)